Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje nakoupit pro budovanou linku metra D a automatizaci stávající linky C nový dopravní systém, který bude plně schopný automatizovaného provozu metra. Součástí systému by mělo být 69 plně automatických vlakových souprav, zabezpečovací zařízení, bezpečnostní stěny na nástupištích, dispečink či modernizace depa Kačerov a vybavení depa Písnice.

Na dodávku dopravního systému DPP vypsal veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu. Její předpokládaná hodnota je 85, 98 miliard korun bez DPH. Podle odhadů Dopravního podniku by vysoutěžení dodavatele a uzavření smlouvy mohlo proběhnout v říjnu 2025.

Přesné počty vlaků, které bude DPP potřebovat, vyplynou podle zástupců právě ze soutěžního dialogu. Během toho budou mít uchazeči za úkol spočítat simulaci provozu na lince C při špičkovém intervalu minimálně 90 sekund a současně zohlednit nároky na servis a zálohu. Obdobně budou počty vlaků ověřeny i pro budoucí linku D.

„Po schválení Radou i Zastupitelstvem hl. m. Prahy se dostáváme k vyhlášení soutěžního dialogu, což je další krok k plně autonomnímu pražskému metru. Linky C a D tak budou mít již za pár let plně automatizovaný provoz bez strojvedoucích. Díky tomu budeme moci snížit na minimum intervaly na lince D a zvýšit kapacitu nejvytíženější linky metra C až o 20 %.,“ řekl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele DPP Petra Witowského se jedná o jednu z největších veřejných zakázek v historii DPP, která určí, jak bude vypadat a fungovat pražské metro v příštích desetiletích.

„Chceme, aby bylo plně automatické, odpovídalo nejmodernějším standardům a ve špičce dokázalo jezdit v intervalu 90 sekund nebo kratším. Mělo by být maximálně spolehlivé a bezpečné, provozně nenáročné, nákladově úsporné a v neposlední řadě pohodlné,“ řekl.