V první polovině července organizátor pražské integrované dopravy Ropid společně se zástupci městských organizací představil v pražském Centru architektury a městského plánování nový projekt k orientačnímu a navigačnímu systému města. Jeho náplní je také analýza systému.

Současně byla spuštěna webová stránka www.pid.cz/jis, kde má kdokoliv možnost zapojit se díky jednoduchému formuláři svým nápadem nebo příkladem dobré i špatné praxe k připravované analýze. Jen do konce července lidé zaslali desítky příspěvků. Ty si nyní lze prohlédnout v nové galerii.

Nejčastěji se objevují podněty týkající se navigace při výstupu z metra a přestupu na povrchovou dopravu. Lidem chybí čísla navazujících spojů tramvají a autobusů. „Udělat přehlednější informační cedule při výstupu z metra. Například přidat na cedule barevně odlišená čísla linek povrchové dopravy,“ napsal Tomáš.

Podobně se vyjádřila i Markéta: „Ke směrovkám v metru bych přidala čísla tramvají, ke kterým se lze daným výstupem dostat. V nových stanicích jsou k vidění obrazovky i s odjezdem. Nicméně bohatě by stačilo i jen číslo na tabuli. Především na složitějších přestupních uzlech.“ Z těchto a dalších příspěvků lze vyčíst, že navigace na navazující spojení trápí lidi zejména v metru.

Přišla také řada zajímavých nápadů, které by jistě přispěly k většímu komfortu cestujících. Například Jiří napsal: „Přivítal bych informaci, za jak dlouho jede metro, už při vstupu.“

Inspirace ze zahraničí

Lidé ve svých komentářích kladně hodnotí některé prvky ze zahraničních metropolí. „…fantastické orientační systémy napříč městem mají v Mnichově a v Berlíně. Každý dopravní uzel má svůj plánek, jak přestupovat. Jednotný design je napříč městem,“ popsal dále Pavel. Mezi pozitivními příklady dále často zaznívají orientační systémy Londýna či Budapešti.

Řada příspěvků reaguje na nedostatky pražského orientačního systému pro turisty a návštěvníky z cizích zemí, většina všech nápisů je totiž pouze v češtině. „Myslím, že to je samozřejmost a s tímto už počítáte, ale absence angličtiny či jakéhokoliv jiného jazyka než češtiny na pozemních informačních směrovkách je naprosto zdrcující a pro cizince velká komplikace,“ uvedl Adam.