„Hlavní město Praha se vůči pokutě bude odvolávat, právní stanovisko a podklady pro odvolání se připravují," uvedli zástupci magistrátu.

Zakázka zahrnovala dodávky a služby související s plošnou implementací systému GINIS Enterprise, komplexně pokrývajícím všechny oblasti ekonomických procesů, dále potřebné licence a vytvoření portálu pro on-line aktualizaci dat. Ekonomický informační systém slouží magistrátu, městským částem, technické správě komunikací, městské policii a 800 příspěvkových organizací města.

Praha zvolila jednací řízení bez uveřejnění a nevypsala otevřenou soutěž s odkazem na ochranu výhradních práv. Praha si dvacet let sjednávala licenci k užívání počítačových programů v nejužším rozsahu, který neumožňuje zásahy do programu. Jiný dodavatel než vybraný uchazeč nemohl zakázku splnit.

„Takové jednání vykazuje znaky obcházení zákona. Situace, kdy zadavatel s ohledem na licenční podmínky zadává zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, může vést k tomu, že dodavatel není ohrožen konkurencí a diktuje si ceny," uvedl Rafaj. Podle něj tak Praha naprosto eliminovala hospodářskou soutěž a konkurenční boj.

Nevýhodné smlouvy z minulosti

Město ale tvrdí, že jiný postup v dané situaci zvolit nemohlo. „Autorská práva vlastní pouze příslušná firma, Praha tedy mohla a může buď zadat příslušnou zakázku této firmě, nebo přestat používat Ginis a vynaložit několik miliard korun na nový ekonomický softwarový systém," uvedl v reakci na to magistrát. Vysoutěžení a zavedení jiného systému by ale trvalo rok až dva. Stávající smlouvy jsou přitom platné jen do konce roku.

V případě Ginis a mnoha dalších nákladných projektů v informačních technologiích, jako je třeba problematická opencard, je Praha vázána údajně nevýhodnými smlouvami z minulosti. Podle současného vedení města jí neumožňují na tyto služby vypsat tendry, ale pouze takzvané jednací řízení bez uveřejnění. V něm je osloven jen jeden dodavatel, většinou vlastník práv k danému systému.