Půjde o druhou největší tramvajovou zakázku v Česku v tomto tisíciletí po nákupu tramvají ForCity pro Prahu. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 15 miliard korun v případě odebrání všech 200 vozidel. Prvních dvacet vozidel chce DPP financovat Národního plánu obnovy ČR.

Nové tramvaje mají mít délku do 32 metrů a kapacitu 220 cestujících, z toho 60 sedících, přičemž alespoň 60 % sedaček musí být po směru jízdy. Nízkopodlažnost musí dosahovat 80 % plochy interiéru. Nejvyšší možná hmotnost nabízených tramvají je 48 tun, s odchylkou plus/mínus 5 %. Na nové tramvaje DPP požaduje minimální záruku 36 měsíců a životnost alespoň 30 let od převzetí posledního vozidla z této zakázky. Tramvaje budou vybaveny celovozovou klimatizací a splňovat aktuálně platné standardy kvality PID.

Nákup pro nové tratě

Plány na pořízení souvisí nejen s obnovou stávajících vozidel, ale především postupným rozšiřováním tramvajových tratí, aktuálně se staví z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu, před zahájením je stavba úseku do Slivence. V plánu jsou další tratě.

“Kromě toho DPP na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy projekčně připravuje dalších asi 10 nových tramvajových tratí, z nichž zhruba polovina by se v následujících cca pěti letech mohla postavit. Tramvajovou síť v Praze poslední čtyři roky intenzivně opravujeme a rozšiřujeme a modernizovat je potřeba i vozový park. Nové tramvaje se do Prahy objednávaly naposledy před více než 17 lety. Na obsluhu tratí, které stavíme nebo brzy začneme stavět budeme potřebovat další tramvaje. Navíc část vozů je stále vysokopodlažní. Proto chceme pro Pražany a všechny cestující zajistit na 200 nových tramvají, které budou bezbariérové, pohodlné, klimatizované a tiché,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Tendru předcházely předběžné tržní konzultace, v kterých DPP zjišťoval nabídku výrobců. Mezi aktivně oslovenými bylo celkem devět společností, v abecedním pořadí: Alstom, CAF, Hyundai Rotem, Modertrans Poznaň, Pesa Bydgoszcz, Pragoimex, Siemens, Stadler a Škoda Transportation. Odpovědi DPP obdržel v prvním kole od osmi společností, ve druhém kole předběžných tržních konzultací pak od šesti subjektů.

„Chceme, aby soutěž byla maximálně otevřená a zúčastnilo se jí co nejvíce výrobců. Předběžné tržní konzultace nám ukázaly, že zájem na trhu je. Vysoutěženého dodavatele a podepsanou smlouvu s ním bychom chtěli mít zhruba do jednoho roku, tj. maximálně do začátku prosince 2023,“ Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP–Povrch.

Prvních 40 vozidel DPP závazně odebere dvou várkách – prvních 20 tramvají v rozpětí od 1. ledna do 2. prosince 2025, druhých 20 tramvají pak postupně v průběhu celého roku 2026. Na zbytek bude rámcová smlouva do konce roku 2035.

Deset hodnotících kritérií

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě deseti hodnotících kritérií.

Hlavním kritériem s váhou 50 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. za 200 vozidel včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii jsou:

-garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1097 kompletních tramvajových kol a jeden přechodový měch,

-celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta s nejnižší hmotností nabízené tramvaje obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %,

-rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %,

-průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 64 centimetrů,

-vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %,

-použití náprav s váhou 4 %, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou),

-použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %

-délka záruční doby s váhou 7 %.