Zakázku DPP zveřejnil na profilu zadavatele. V hodnocení bude mít cena 80 % váhu, zbytek připadne na zkušenost realizačního týmu. Plán na elektrifikaci linek schválili loni v polovině roku pražští radní. Hlavní město počítá s provozem parciálních trolejbusů, které jedou částečně na baterii mimo troleje.

Na zpracování projektu linky 201 už DPP vypsal soutěž jednou, ale zrušil ji. Přišla jediná nabídka od společnosti Metroprojekt, která téměř dvojnásobně překračovala předpokládanou hodnotu.

„Bohužel čím dál víc pociťujeme vyčerpané kapacity projekčních kanceláří, kdy na trhu práce zcela chybí kvalifikovaní projektanti trolejového vedení, ale i měníren a dalších drážních zařízení, a právě tento problém je v současnosti největším limitem pro plynulou přípravu projektů ekologické a udržitelné veřejné dopravy,“ řekl loni v polovině roku člen představenstva DPP Jan Šurovský.

Praha chce elektrifikací dostát svému závazku snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2010. Praha loni začala provozovat trolejbusy na lince 140, vysoutěžila firmu na stavbu trolejí na Letiště Václava Havla.

Popis elektrifikace linky 112

Elektrifikace autobusové linky 112 umožní v budoucnu nasazovat  i velkokapacitní tříčlánková vozidla, která, zejména o letních víkendech v souvislosti s vysokou návštěvností zoologické zahrady i dalších kulturních či přírodních památek Trojské kotliny, nabídnou vyšší kapacitu a komfort jízdy. Nabíjecí a napájecí infrastruktura pro tuto linku by mohla vzniknout v následujících úsecích:

Kovárna – Trojská (s ukončením trolejového vedení před křižovatkou Trojská x Pod Lisem),
nabíjecí stání u Nádraží Holešovice (v koordinaci s projektem elektrifikace linky 201).

Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. DPP nicméně v jejich rámci nechá prověřit možnost využívání stávající tramvajové měnírny Trojská. Projekt bude DPP úzce koordinovat s dalšími záměry v území, především s elektrifikací linky 201. Odhad předběžných investičních nákladů tohoto projektu činí cca 105 milionů korun.

Popis plánů na elektrifikaci linky 201

Trasa linky 201 je vedena v úseku Nádraží Holešovice – ul. V Holešovičkách – ul. Na Stráži – ul. Na Pokraji – ul. Teplická – ul. Lovosická – Metro C Letňany – ul. Tupolevova – ul. Veselská – ul. Toužimská – Kbely – ul. Hornopočernická – Satalice – ul. Budovatelská – ul. Za Černým mostem – Rajská zahrada – Černý Most v celkové délce cca 22,3 km. Troleje mají být na šesti úsecích, celkem na více než 12 kilometrech (58 % trasy)

Pro napájení se počítá s využitím stávajících měníren Trojská a Letňany. Nově je nutné prověřit vznik nových měníren v lokalitě Střížkov, Toužimská a Černý Most.

Z důvodu nejasné situace ohledně investičních záměrů v lokalitě Toužimské ulice (v úseku mezi zastávkami Toužimská a Sportovní centrum Kbely) lze variantně počítat s vypuštěním trolejového vedení v úseku od zastávky Toužimská k zastávce Sportovní centrum Kbely. Tím dojde k poklesu podílu troleje o cca 1,5 km (z cca 58 % na 50 %, resp. dle časového hlediska přibližně z 60 % na 57 %).

Součástí projektu elektrifikace linky č. 201 je také potřebné rozšíření nabíjecích kapacit v garáži Klíčov, které zároveň vytvoří potřebnou rezervu pro možnost pořízení bateriových trolejbusů a elektrobusů pro linky v severovýchodní části Prahy v návaznosti na vznik nabíjecí infrastruktury v oblasti Letňan, Čakovic, Kbel a podobně. Odhadované náklady na celou stavbu jsou 600 milionů korun.