„Ani v následujících 20 letech nebude možné realizovat většinu opatření z uvedeného seznamu kvůli jejich nárokům na objem investic a trvalému zvyšování objemu běžných výdajů v kapitole doprava,“ píše se ve zprávě, kterou si zastupitelé nechali zpracovat už na jaře a měla ověřit harmonogramy nejdůležitějších staveb.

Mezi prioritními stavby se řadí například Městský okruh, železniční trať Praha – letiště – Kladno, Hloubětínský tunel, tramvajový okruh, Pražský okruh, metro D, Radlická radiála, či zastřešení Spořilovské a Hostivařské spojky (celý seznam viz níže).

„Ukazuje se, že pokud by se měly zrealizovat všechny požadavky zastupitelstva, tak ta jednoznačně přesahuje možnosti města,“ uvedl pro Zdopravy.cz náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Dodává, že zmíněný materiál vlastně jen sumarizuje dlouhodobě známé věci. „Když to řeknu s nadsázkou, tak zastupitelstvo si sepsalo ‚dopis Ježíškovi‘ a ten zkrátka převyšuje možnosti rodinného rozpočtu. To je objektivním faktem,“ řekl Hřib.

Magistrátní odbor dopravy upozorňuje, že se v současnosti ani nestíhá udržovat stávající silniční infrastrukturu tak, aby se „zpomalila její degradace“.

Zpráva dále připomíná, že bez pomoci státu je nereálné ufinancovat třeba městský okruh. U něj se čeká vydání stavebního povolení v roce 2029. Na seznamu přitom navíc chybí nové klíčové projekty jako je Terminál Smíchov s odhadovanými náklady 2,16 miliardy.

Rada města tak nyní bude stavby nově prioritizovat, protože přínos některých z nich je údajně diskutabilní. „Doporučujeme zohledňovat velikost přínosů opatření k zajištění mobility obyvatel, zlepšení dopravní dostupnosti území, dopady na lidské zdraví a porovnat je s riziky v oblasti indukce automobilové dopravy, investičními náklady a výdaji na budoucí provoz.“

Konkrétně uvádí třeba nákladnost nových P+R parkovišť či plánovaných radiál spojujících městské okruhy.

„Podle dostupných zahraničních studií nemusí být efekt navržených radiálních silničních staveb z hlediska dopravy pozitivní,“ uvádí materiál.

Město zároveň aktualizuje svůj Plán udržitelné mobility. „Návrh reaguje na vývoj dopravy v Praze, který se bohužel jen pomalu přibližuje k dlouhodobým cílům v oblasti prostorové efektivity dopravy, snížení uhlíkové stopy, bezpečnosti a finanční udržitelnosti dopravního systému,“ píše odbor dopravy.

U nových opatření úředníci podle svých slov posuzují přínosy z hlediska naplňování dlouhodobých cílů města, rizika a celkovou finanční náročnost. Cílem je zjistit, zda bude mít město na stavby v budoucnu vůbec peníze.

Doprava se na rozpočtu magistrátu podílí ze všech kapitol největší měrou. V roce 2022 to s 34,3 miliardy činilo 34 procent. Téměř 20 miliard se však vydává na MHD a pět miliard na běžnou údržbu ulic a silnic. Odbor upozorňuje, že zatímco náklady s inflací rostou, příjmy zůstávají stejné.

Seznam klíčových staveb

Stavby a opatření v souladu s Plánem udržitelné mobility:
• metro D
• železniční spojení Praha – Letiště – Kladno
• tramvajový okruh (projektová příprava), a další TT
• přípravy (MO a Radlická radiála), obchvat Písnice
• metro S (projektová příprava), žel. přesmyk Libeň – Malešice
• cyklostezky A1, A2
• P + R
• rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu

Stavby, které neprošly hodnocením pro soulad s dopravními cíli:
• Hloubětínský tunel
• Zastřešení Spořilovské a Hostivařská spojka
• Lanovka Podbaba – Troja – Bohnice

Stavby, na které nejsou do roku 2030 finanční prostředky:
• Městský okruh – Pelc-Tyrolka – Štěrboholská r. (realizace)
• Radlická radiála (realizace)
• Severní a východní tramvajová tangenta (realizace)