Cílem Elišky s Petrou bylo představit fakta a možná řešení, jak problematice domácího násilí čelit. „Když mi bylo patnáct, tak jsem se poprvé zamilovala. Seznámili jsme se na brigádě a na začátku vypadalo vše krásně. Po třech měsících jsem zjistila, že mě podvedl. Nedlouho poté jsem dostala první facku,“ popsala Deníku Eliška s tím, že násilí ze strany staršího partnera se postupně stupňovalo. Přišel jak psychický, tak fyzický nátlak, a tak ze vztahu po necelém roce odešla. Nepříjemná zkušenost ji načas dovedla až do léčebny.

Spolužáky příběh dojal

Její osobní příběh doprovázel celý workshop o domácím násilí, jehož účast překvapila i samotné studentky. „Uspořádaly jsme ho mimo vyučování, aby dorazili opravdu jen ti, které to zajímá. Účast předčila naše očekávání, přišlo více jak padesát lidí – spolužáků i vyučujících. My jsme počítaly asi s patnácti,“ upřesnila Petra. První nápad na zpracování tématu přišel ve třetím ročníku, kdy si dívky problematiku vybraly ke zpracování v rámci Občanské nauky. Ve čtvrťáku na popud učitelky téma rozšířily v rámci volitelného předmětu workshop.

V rámci veřejné prezentace přizvaly Eliška s Petrou i psycholožku, která byla po celou dobu přítomná. „Je to naše školní psycholožka, se kterou má i Eliška zkušenost, protože k ní nějakou dobu docházela. Prezentaci jsme s ní předtím konzultovaly a přizvaly jsme jí proto, aby pomohla, kdyby to někoho na místě vzalo,“ vysvětluje Petra s tím, že nakonec vše proběhlo v pořádku, i když některé spolužáky příběh velmi dojal.

„Při prezentaci jsem mluvila z patra. K partnerovi jsem se po návratu z léčebny ještě vrátila a začalo to být mnohem horší. Násilí se poté stupňovalo, zažila jsem i sexuální nátlak. Když jsem se dozvěděla, že mě znovu podvedl, tak jsem od něj definitivně odešla,“ dokončila svůj příběh Eliška.

Finále ocenění soutěže Gratias Tibi

Precizním zpracováním tématu i silnou osobní zkušeností si studentky vysloužily nominaci na cenu Gratias Tibi, kterou uděluje organizace Člověk v tísni aktivním mladým lidem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Projekt budou obhajovat v červnu v rámci finálového kola.

„Porota na tomto projektu považuje za obdivuhodné, že studentky měly vlastní iniciativu, a především odvahu sdílet svou osobní zkušenost s tak těžkým tématem se svými vrstevníky. Dívky si workshop velice dobře promyslely a poctivě připravily. Spolupráce s psycholožkou přispěla k odbornému zpracování tématu, a posílila tak hodnotu celé akce,“ popsali zástupci Člověka v tísni.

Jestli s workshopem v soutěži zvítězí, rozhodne porota pravděpodobně až na podzim. I tak ale dívky rozšířily povědomí o domácím násilí mezi spolužáky, kteří je za to velmi ocenili. Zpětnou vazbu studentky získaly díky připravenému dotazníku. Součástí projektu byl i interaktivní kvíz, ve kterém si účastníci ověřili znalost teoretické části. Mezi dotazy byly například i otázky týkající se faktorů přispívajících k domácímu násilí nebo v čem spočívá pasivní domácí násilí. V prezentaci také zazněly informace týkající se četnosti domácího násilí v České republice a představení organizací pomáhající obětem.

O ceně Gratias Tibi

Cena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo sebe a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu.
Již od roku 2014 tímto oceněním dává organizace Člověk v tísni mladým lidem najevo, že si jejich činů váží. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě.

Zdroj: Gratias Tibi