Ukázalo se to ve čtvrtek 15. června, kdy se přímo na místě uskutečnila debata s veřejností za účasti zástupců úřadu první městské části i místostarostky Prahy 1 Kateřiny Klasnové (za Rezidenti 1); k její odpovědnosti mezi radními patří hřiště, sportoviště, parky, zeleň, životní prostředí, veřejný prostor i úklid a čistota. Přišel také projektant Marek Šulc, který představil soubor nápadů, jak by nynější hřiště bylo možno obměnit a doplnit.

Příchozí, mezi nimiž převažovaly maminky, ale nechyběli ani tatínkové nebo ženy v babičkovském věku, debatovali dlouho a někdy i vzrušeně; názory se značně lišily. Když dospělí poodešli, k vyvěšeným Šulcovým návrhům, připraveným po dohodě s radnicí, přistoupila skupina dětí. A zkoumání vizualizací tímto expertním týmem nebylo o nic méně detailní než předtím za účasti dospělých.

„Hustý,“ zaznělo uznalé hodnocení. „Jo, tohle tady chci,“ slyšel Deník dále, když se mezi hlavami natěsnanými před vyobrazením možných úprav míhaly prsty ukazující na jednotlivé prvky. „Je to mega dobrý,“ shrnula svůj úsudek dvanáctiletá Máša. A devítiletá Enži by se s přehledem mohla připojit k debatujícím dospělým: „Já souhlasím. Je to dobrý; určitě lepší než teď,“ má jasno. „Ale tady ten prvek,“ ukázala do návrhu i na herní sestavu stojící na hřišti, „ten bych neměnila: nechala bych ho tak, jak je. A je fajn, že zůstane lanová pyramida.“

Názory jsou protichůdné

Děvčata možná trochu předběhla skutečnost. O změnách, zatím se vztahujících k částem upraveným jako hřiště určená nejmenším dětem a těm ve věku od šesti do dvanácti let, se teprve vedou debaty – přesněji o možnosti změn. Jak to přišlo, vysvětlila místostarostka Klasnová. Už vedení městské části stojící v čele Prahy 1 v minulém volebním období připravovalo výměnu speciálního změkčeného povrchu hřiště, přičemž nikdo nezpochybňuje, že je potřebná. Předchůdci na to nicméně v rozpočtu připravili částku, která podle Klasnové svádí k tomu naplánovat větší změnu.

Tak se zrodila spolupráce s projektantem Šulcem. Není sice domácí, je z Prahy 8, ale už od studijních let se zaměřuje právě na přípravu a realizaci dětských hřišť; dlouhodobě se věnuje také trénování na trampolíně. Jeho práce slouží třeba v Ústí nad Labem či v Ostravě – a v Praze se podílel na stavbě freestylové Kolbenky, která však v roce 2018 vyhořela. „Zatím jsme se dohodli na konceptu; posléze se uvidí, jestli bude realizován,“ řekl Deníku ke své práci pro Prahu 1 spojené s návrhem možných změn v Parku Lannova.

Připomíná, že modročervené provedení povrchu pracuje s využitím barev městské části – a současně jsou graficky vymezeny bezpečnostní zóny kolem jednotlivých prvků. Zároveň chtěl uplatnit zkušenost z dětství a nabídnout možnost hry na honěnou pouze na červené barvě – jednotlivé pásy jsou tedy navrženy v takové vzdálenosti, aby mezi nimi dokázalo přeskočit i menší dítě.

Lanovou pyramidu lákající větší děti jeho návrh zachovává; jen se zkvalitněním dopadu v podobě jeho změkčení. Přání některých rodičů, aby doplnění lan konstrukci „zhustilo“, by však bylo možné vyhovět jen stěží: atrakce je certifikována v aktuální podobě. Mimochodem – anketa a facebooková diskuse, kterou radnice zorganizovala, ukázala, že rodiče, kteří své jedno dítě, případně dvě nebo tři, snadno ohlídají, lanovou pyramidu oceňují, naopak učitelky by si spíš přály její odstranění. Hřiště totiž využívají i školní družiny z okolí a mateřské školy; včetně těch z několika ministerstev.

Projektant Šulc také pro zdejší hřiště navrhuje speciální prvek s možností přenášet se na kyvadle mezi dvěma jeho částmi. Počítá třeba i s možností využít šikmý kolotoč, kdy děti nejprve musí přijít na to, jak se používá a jak si na něm hrát. „Šikmý kolotoč i kyvadlo zároveň nutí děti se hýbat,“ připomněl autor konceptu. Navrhuje i trampolínu, přičemž vyloučil obavy maminek z možných potíží: nosnost těchto prvků je výrazně vyšší, než by odpovídalo počtu dětí, které se na ni vejdou. Zajímavým interaktivním prvkem by se mohla stát dvojskluazavka – pro dvě děti zároveň.

Až 250 dětí naráz

Petr Rachůnek z oddělení strategického plánování a participace úřadu Prahy 1 na setkání s veřejností připomněl poznatky z ankety k úpravě hřiště, do níž se zapojilo 110 respondentů. Další poznatky vzešly z diskuse na facebooku i z rozhovorů vedených přímo na místě. Opakující se podněty se podle jeho slov týkaly stojanů na kola, ovocných stromů, pískoviště, slunečníků, ale i hřiště pro míčové hry.

„Zjistili jsme, že hřiště je hodně využívané školkami i školami, chodí sem rodiče s dětmi, mladí dospělí tu většinou hrají míčové hry, senioři zase pétanque,“ připomněl Rachůneek. S tím, že se najdou chvíle, kdy je na místě až 250 dětí najednou. I proto jsou podněty pro možné zlepšení velmi důležité. Někteří rodiče by například uvítali i zřízení kiosku, kde by si mohli dát kávu a koupit drobné občerstvení pro děti; naopak družinářkám či učitelkám z mateřských škol by se jeho existence nezamlouvala.

Předchozí debaty i setkání přímo na místě podle Rachůnkových slov ukázaly, že každý má svůj názor – a často se lidé neshodnou. „Každá maminka vidí své dítě – a to, s čím si hraje nejvíc, by chtěla zlepšit,“ poznamenal. S tím, že vyhovět všem nelze – nicméně podněty byly soustředěny a předány architektovi připravujícímu revitalizaci hřiště, aby s nimi mohl dále pracovat.

Místostarostka Klasnová připomněla, že diskuse o revitalizaci se týkala především modernizace hřišť pro nejmenší i pro větší děti, avšak vzešly z ní i náměty k vylepšení celého parku. Vedle kiosku šlo prý třeba o stav sociálního zařízení, kde je také žádoucí doplnit přebalovací pult, o vodní prvek, stojany na kola, ovocné stromy, seniorům nevyhovují kamínky na ploše, kde hrají pétanque…

Na úpravy samotných hřišť, která podle její paměti začala sloužit v roce 2009, by zřejmě mělo dojít v příštím roce. Ještě ale městská část bude jednat s brněnským architektem Zdenkem Sendlerem jakožto autorem původního návrhu podoby parku – a je třeba prověřit, nakolik má městská část možnost do jím vytvořené celkové koncepce zasáhnout a co už autorská práva či vzájemná domluva nedovolí.

close Debata radnice s veřejností o možné proměně dětského hřiště v Parku Lannova u nábřeží Ludvíka Svobody. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Debata radnice s veřejností o možné proměně dětského hřiště v Parku Lannova u nábřeží Ludvíka Svobody.

„Mělo by se to obnovit tak, aby to sloužilo ještě několik let,“ řekla Deníku již starší paní Jana, která celý život bydlí nedaleko – v Revoluční ulici; do těchto míst chodila i se svými dětmi. K chování těch nynějších má ale výhrady. „Stává se, že dvanáctileté děti ničí svým řáděním houpačky, které jsou určeny pro věk šest sedm let,“ poznamenala. Vadilo jí také, když viděla děti školního věku šplhající až na střechu kostky – navzdory tomu, že měly doprovod. „To ale bylo dopoledne, před dvanáctou – takže to musela být spíš škola než družina,“ soudí.

Klasnová připomíná, že vedle Parku Lannova (k němuž ona sama má blízko tím, že její dítě navštěvuje základní uměleckou školu v nedaleké Biskupské ulici) chce Praha 1 věnovat pozornost i dalším dětským hřištím. „Ráda bych dala dohromady hřiště Vlašská, se kterým se dlouhá léta nic neudělalo. V pokročilejší fázi je revitalizace hřiště za Haštalem, řešíme dětské hřiště na Kampě,“ konstatovala.

Příklady podnětů a připomínek občanů

- Unikátní herní kostky navržené architektem speciálně pro toto hřiště vypadaly před repasí jinak, bylo by žádoucí vrátit jim původní podobu nabízející větší prostor pro představivost – naopak zazněly i hlasy, že jestliže jedna z kostek byla dodatečně zastřešena, mělo by se stejně naložit i s druhou; někdo by dal přednost odstranění kostek, zatímco jiní si myslí, že právě jimi je zdejší hřiště svébytné
- Počitadla představující součásti herních kostek už nejsou funkční, což je třeba řešit: zatvrdla – a dokonce si prý dítě zlomilo prsty
- Černé koule na na jednom z herních prvků špiní dětem oblečení – přinejmenším by by měly být nahrazeny jinými
- Nerezová skluzavka je za slunečného počasí nepoužitelná – kov se rozpálí tak, že se na ni dítě nemůže posadit (problém mají hlavně holčičky v sukýnkách)
- Na dětské hřiště prolétají míče z plochy, kde starší mládež hraje míčové hry, což je třeba vyřešit – zřejmě lepšími sítěmi
- Je žádoucí zajistit více stínu, zastínění se slunečníky prý není vhodně řešené
- Na ploše pro míčové hry by bylo dobré nějak řešit stav, kdy starší návštěvníci vytlačují mladší – ne že je by vyhazovali nebo jim říkali něco nevhodného, ale prostě je vypudí tím, že tam začnou hrát sami (k tomu rodičovský pohled: šestnáctiletí si mohou zajít kamkoli, ale desetiletého syna jinam pustit nemůžu)
- Napětí mezi organizovanými skupinami a rodinami by mohlo vyřešit jasné rozhodnutí: je hřiště určeno školkám a školám, nebo pro obyvatele?