Program si připravilo hned několik organizací, a to již během uplynulého víkendu.

Ukliďme Česko

I když oficiální akce Ukliďme Česko se na mnoha místech již uskutečnila a hlavní jarní úklidový den připadl na 6. dubna, v rámci Dne Země se lidé v různých koutech republiky i dnes vydávají, aby poklidili své okolí.

Botanická zahrada

Místem, které je neodmyslitelně spjato s Dnem Země je zajisté i Botanická zahrada hl. m. Prahy. Kromě toho, že se jedná o místo plné krás přírody, místní odborníci ve spolupráci společně s odborem ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy a dalšími institucemi (Česká zemědělská univerzita, Botanický ústav AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby) pečují o záchranu genofondu rostlin, které jsou kriticky ohrožené.

Přímo v botanické zahradě byly vypěstovány záložní populace 189 kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky a některé z nich se pak vracejí zpět do přírody. Ve sbírkách Botanické zahrady Praha je od začátku roku 2024 také 10 druhů rostlin, které jsou již v přírodě vyhynulé.

„Jednou z důležitých úloh botanických zahrad je činnost v oblasti ochrany genofondu rostlin. Zahrnuje aktivity přímo směřující ke zlepšení situace ohrožených druhů rostlin, ale i vzdělávání návštěvníků v tomto směru. Při příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, je dobré si připomenout, že bychom se ochraně přírodního bohatství měli věnovat opravdu intenzivně. V rámci botanické zahrady se návštěvníci mohou seznámit s vzácnými a ohroženými druhy české květeny, ale i s různými exotickými rostlinami, z nichž některé již dokonce v přírodě vyhynuly, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Toulcův dvůr

Toulcův dvůr totiž slaví 30 let od doby, kdy do chátrajícího dvora v pražské Hostivaři přišli první pracovníci a dobrovolníci. Středisko ekologické Toulcův dvůr patří k jedné z organizací environmentálního vzdělávání u nás. Jejich první oslavy začaly již v sobotu 20. dubna, pokračovat budou 25. dubna galavečerem v Brožíkově sále na Staroměstské radnici.

„Za 30 let přišlo na ekologické výukové programy několik generací dětí. Na evidovaných akcích Toulcův dvůr přivítal více než 2,5 mil. návštěvníků. Tato čísla jsou jen malým výběrem z toho co jsme dokázali,” říká předsedkyně Toulcova dvora Lenka Skoupá.

Den Země je každoroční akce, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí. Poprvé se konal 22. dubna 1970, nyní zahrnuje širokou škálu akcí, které celosvětově koordinuje EARTHDAY.ORG. Do akcí se zapojuje přibližně 1 miliarda lidí ve více než 193 zemích. Oficiálním tématem pro rok 2024 je „Planeta vs. plasty“. V roce 2025 se bude 55. výročí Dne Země.

zdroj: Wikipedie