Tradici událostí drží druhá městská část ve spojení s ministerstvem obrany a Vojenským historickým ústavem už od roku 2015. 

Program byl zaměřen převážně na školáky, ale i širokou veřejnost. Zájemci si mohli prohlédnout různé vojenské stroje jako obrněné vozidlo Titus či zbraně nebo výstroj. Se svými stánky se představili příslušníci ozbrojených sil ČR, ale i studenti středoškolského a vysokoškolského vojenského studia.

Děti si vyzkoušely, jaké to je být vojákem.
Vojáci předávali dětem v rámci projektu POKOS své zkušenosti

Den válečných veteránů se slaví 11. listopadu jako připomínka konce 1. světové války v roce 1918. Lidé si tradičně na oblečení připínají vlčí mák, který se stal symbolem. Jeho květy totiž pokrývaly hrobky vojáků padlých v bojích.