English College

Adresa: Sousedíkova 1044/8, Praha 9
Web: https://www.englishcollege.cz/
Datum: středa, 7. února 2024

Zdroj: Youtube

Den otevřených dveří je skvělou příležitostí osobně poznat atmosféru ve škole. Zájemce o studium provedou studenti po budově a ve třídách se budou moci zapojit do předmětových aktivit. Rodiče budou mít možnost setkat se s ředitelem školy, panem Nigelem Brownem, s dalšímí členy vedení, pedagogy a koordinátorkou přijímacího řízení, paní Stanislavou Jirešovou, která jim poskytne podrobné informace o přijímacím řízení. Náš Den otevřených dveří proběhne na našem dočasném působišti v ZŠ Elektra (Sousedíkova 1044/8).

Mensa gymnázium, o. p. s.

Adresa: Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 16300
Web: www.mensagymnazium.cz
Datum: středa 7. února 2024, od 10 do 15 hod

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Škola dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 7. 2. 2024. V rámci DOD proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s aktivitami školy, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra a činností některých našich kroužků, návštěvníci uvidí ukázkové hodiny, bude probíhat testování IQ pro zájemce, zájemci si budou moci se studenty zahrát piškvorky, dámu, šachu, bridži a jiné deskové či logické hry, studenti také předvedou zajímavé pokusy. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Mensa gymnázium, o. p. s.Mensa gymnázium, o. p. s.Zdroj: se svolením Mensa gymnázium, o. p. s.

Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných seminářů, kvalitní výuka jazyků (AJ. NJ, ŠJ, FJ. RJ), spolupráce s VŠ; bodové a slovní hodnocení; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí malé školy; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.

Střední škola obchodní

Adresa: Belgická 250/29, 120 00 Praha 2
Web: www.ssob.cz
Datum: čtvrtek 25. ledna 2024, od 13.00 do 18.00 hod

Střední škola obchodní.Střední škola obchodní.Zdroj: se svolením Střední školy obchodní

Zájemci se mohou těšit na setkání s žáky i vyučujícími naší školy, dozvědí se podrobnosti o nabízených oborech vzdělání, o organizaci teoretické i praktické výuky i o možnostech uplatnění našich absolventů na trhu práce. Součástí prezentace školy je také nabídka firem, ve kterých žáci mohou vykonávat praxi.

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Adresa: Novomeského 2139/1, 149 00 Praha 4
Web: www.eduso.cz
Datum: 30. ledna 2024 a 22. února 2024, od 13.00 do 17.00 hodin - Ve dnech otevřených dveří probíhají zkoušky – pohovory „nanečisto“.

Na této škole je propojován talent a tvůrčí schopnosti žáků ve výtvarných a multimediálních předmětech s výukou nejmodernějších počítačových programů. Škola je zaměřena na výtvarnou tvorbu, modelování, grafický a užitý design, počítačovou 2D a 3D grafiku a animaci, kreslenou animaci, filmovou a fotografickou tvorbu, art management a produkci. Dále se žáci zdokonalují v managementu, marketingu, reklamě, mediální a kreativní komunikaci atd. Absolventi školy se uplatňují zejména ve filmových a televizních společnostech, reklamních agenturách, grafických studiích, časopisech atd. Řada z nich úspěšně pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.Zdroj: se svolením EDUSO

Zvláštnosti výuky: volitelné předměty, malý počet studentů ve skupinách, individuální přístup, stálé připojení k internetu, možnost občerstvení v areálu školy, škola blízko stanice metra v klidném prostředí s velkou zahradou. Škola je jedinečná svým materiálně technickým vybavením, disponuje vlastní filmovou a fotografickou technikou, počítačové učebny jsou doplňovány počítači iMac. K dispozici je filmový, fotografický, výtvarný ateliér a modelářský ateliér, fotokomora, studio postprodukce s příslušným vybavením, 3D tiskárny, tělocvična v nové školní budově.

UNICORN University

Adresa: Učebny: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9, Sídlo školy: Unicorn Vysoká škola s. r. o., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
Web: https://unicornuniversity.net/
Datum: 20. června 2024, online 1. 2., 11. 4., 16. 5., 25. 7., 22. 8., 29. 8. (EN), 12. 9., 10. 10. vždy od 17.00 hodin přes YouTube stream
Důležité termíny: 29. 2. – poslední den pro podání přihlášky do letního semestru, 15. 10. – poslední den pro podání přihlášky do zimního semestru

Unicorn University je pražská soukromá vysoká škola IT, datové analýzy a businessu založena v roce 2007. Hlavní výhodou jsou vysoce kvalifikovaní a úspěšní odborníci z praxe, kteří na škole vyučují. Díky tomu je výuka především praktická. Navíc, v rámci spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, studenti absolvují velmi zajímavé stáže. Škola je členem European Association for Distance Learning. 

UUNUUNZdroj: se svolením UUN

Škola nabízí bakalářské studijní programy Softwarový vývoj, Business management a magisterské programy Softwarové inženýrství a Aplikovanou ekonomii. Navíc bakalářské programy lze studovat plně online.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Web: https://dod.czu.cz/cs
Datum: 19. a 20. ledna, od 9 do 15 hodin

Jedinečný kampus České zemědělské univerzity se otevře zájemcům o studium v pátek 19. a v sobotu 20. ledna.

DOD ČZU.DOD ČZU.Zdroj: se svolením ČZU

Na všech fakultách provedou návštěvníky jejich pedagogové i studenti a budou připraveni poskytnout informace o studijních programech, kterých univerzita nabízí více než 140. Kromě laboratoří a odborných pracovišť bude možné navštívit také koleje a sportoviště. To vše na jednom místě, v unikátním kampusu.

University of New York in Prague

Adresa: Londýnská 41, 120 00 Praha
Web: https://www.unyp.cz/cs/
Datum: 15. února 2024

University of New York in Prague (UNYP) bude ve čtvrtek 15. února hostit Open day pro budoucí studenty a jejich rodiče. Během Open day budete mít skvělou příležitost dozvědět se více o UNYP, univerzitním životě, studentských klubech a dokonce i o našich nových studentských rezidencích. K dispozici pro vás bude náš Admissions tým.

UNYP Campus.UNYP Campus.Zdroj: se svolením UNYP

Po prezentaci o univerzitě, školách a programech budete mít na konci čas položit nám otázky a zjistit vše o programu, který vás zajímá, a budete mít příležitost prozkoumat náš kampus. Pokud byste se chtěli zúčastnit Dne otevřených dveří UNYP, zaregistrujte se prosím na našich webových stránkách.

Naše Lyceum


Adresa: Naše škola Praha s.r.o., Rostovská 1481/2a, Praha 10
Web: https://www.naselyceumpraha.cz/
Datum: 6. 2. 2024 od 17.00 hodin

Chceš studovat ty předměty, které tě baví? Tak zkus Naše lyceum, kde si můžeš vybrat přírodovědné (biologie, fyzika, chemie, aplikovaná matematika, praktika z přírodních věd), humanitní (pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace) nebo technické zaměření (aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, informační technologie, technické kreslení)!

 Naše lyceum.Naše lyceum.Zdroj: se svolením Naše lyceum

UČÍME AKTIVNĚ
Metodu "poslouchej - zapiš - zopakuj" nepovažujeme za efektivní. I akademické znalosti lze učit aktivní formou. Cíleně pracujeme se zkušenostmi studentů i učitelů. Vědomosti rozvíjíme vyváženě s dovednostmi, jedno bez druhého dává jen malý smysl, doplňujeme proto rovnoměrně každou oblast rychlostí přirozenou každému z nás.

HODNOTÍME FORMATIVNĚ
Za klíčový nástroj učení považujeme rozvojovou zpětnou vazbu. Hodnocení studentů probíhá za účelem hledání cílů a metod dalšího učení. Hodnotíme snahu a přístup, nikoli cíle.

ORGANIZUJEME PRAXE A VEDEME DISKUZE
Naši studenti se v pravidelných intervalech v průběhu celého roku zúčastňují jednotlivých oborových praxí v domluvených firmách, společnostech či neziskových organizací. Naší vizí je organizace mnoha přednášek s odborníky v oblastech zájmu jednotlivých studentů a jejich profesního zaměření.

MÁME SYSTÉM PRÁV A POVINNOSTÍ
Pracujeme se systémem práv a povinností každého jedince. V úvodu roku s žáky společně nastavujeme jasná pravidla a hlasujeme o seznamu práv, která bychom chtěli ve škole všichni mít. Ke každému právu vždy náleží i konkrétní povinnost, která existenci práva podmiňuje. Např. Mám právo vyslovit své požadavky. Mám právo být v příjemném prostředí. Mám povinnost se podílet na jeho údržbě. Mám povinnost respektovat všechny kolem sebe. 

Německá škola v Praze – Deutsche Schule Prag

Adresa: Schwarzenberská 1/700, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Web: https://www.dsp-praha.org/
Datum: 05.02.2024; 14:00-17:00h - Konzultační den k novému digitalizovanému přijímacímu řízení pro uchazeče o studium na českém gymnáziu Německé školy v Praze, 15.02.2024; 14:00-17:00h - Den otevřených dveří

Německá škola v Praze – Deutsche Schule Prag.Německá škola v Praze – Deutsche Schule Prag.Zdroj: se svolením Německá škola v Praze – Deutsche Schule Prag

Německá škola v Praze (Deutsche Schule Prag) je v České republice akreditovaná německá zahraniční škola patřící do mezinárodní sítě 140 německých zahraničních škol. Naše gymnázium nabízí českým žákům možnost dvojjazyčného studia společně s německými žáky a získání české a německé maturity. Naši studenti vás rádi provedou naším campusem a naši učitelé vás seznámí s nabídkou školy.

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Adresa: Technická 4, 160 00 Praha 6
Web: https://www.fs.cvut.cz/
Datum: 30. ledna 2024 od 9 do 11 hodin

Zdroj: se svolením ČVUT

Poznejte prestižní studium moderní techniky během dne otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT v Praze. Studenty připravujeme na výzvy techniky pro 21. století. Díky vzdělání, které získají, mohou vymýšlet moderní stroje a technologie, které změní svět k lepšímu.

Fakulta strojní ČVUT.Fakulta strojní ČVUT.Zdroj: se svolením ČVUT

Naši studenti se podílejí se na vývoji robotických, kosmických a vodíkových technologií, nových náhrad lidského těla, hybridních pohonů letadel, automatických výrobních linek a technologií umělé inteligence a internetu věcí.

Střední škola mediální grafiky a tisku

Adresa: Beranových 140/695, 199 00 Praha 9-Letňany
Web: https://www.medialnigrafika.cz/
Datum: 6.2.2024 14.00-18.00 hodin

Střední škola mediální grafiky a tisku.Střední škola mediální grafiky a tisku.Zdroj: se svolením Střední škola mediální grafiky a tisku

Přijďte 6.2. na DOD na SŠMGT v Letňanech. Ve skupinkách vás studenti provedou po škole. Ve třídách vám učitelé řeknou, co a jak se učí. V aule bude setkání, kde se dozvíte vše o přijímacím řízení, o organizaci výuky, adaptačním kurzu, obědech, učebnicích, o organizaci a obsahu odborného výcviku (praxe). Budete se moct zeptat na cokoli. Celkem podle našich zkušeností můžete počítat s cca 1 hodinou.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Adresa: Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1
Web: https://www.skolakrizik.cz/
Datum: 13. 2. 2024 v 16:30

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka.Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka.Zdroj: se svolením Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Vážení čtenáři, srdečně Vás zveme na den otevřených dveří naší školy. Můžete se těšit na ukázky praktických úloh, se kterými se setkávají naši studenti ve studijních oborech 26-41-M/01 Elektrotechnika nebo 18-20-M/01 Informační technologie. Naši školu naleznete v centru Prahy s vynikající dopravní dostupností. Pokud Vám termíny dne otevřených dveří nevyhovují, prozkoumejte naši školu v online 3D vizualizaci na našich webových stránkách www.skolakrizik.cz.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Adresa: Horská 3, 120 00 Praha 2
Web: https://www.rozhybejbudoucnost.cz/
Datum: 2. 2. 2024 od 9 do 15 hodin

Fakulta dopravní ČVUT v Praze.Fakulta dopravní ČVUT v Praze.Zdroj: se svolením ČVUT

Láká vás doprava a vše kolem ní? Chcete se podílet na její budoucnosti? Přijďte na Den otevřených dveří Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Program začíná krátkými přednáškami o studijních programech a specializacích, po kterých se můžete podívat do prostor fakulty, špičkových laboratoří a specializovaných pracovišť, kde se tvoří budoucnost dopravy. V chill-out zóně se setkáte s našimi stávajícími studenty, kteří vám přiblíží studentský život.

Vysoká škola chemicko - technologická (VŠCHT)

Adresa: Technická 190/5, 160 00 Praha, Dejvice
Web: https://studuj.vscht.cz/dod/
Datum: 26. a 27. ledna 2024

VŠCHTVŠCHTZdroj: se svolením VŠCHT

Chemická kybernetika. Biochemie a mikrobiologie. Omezování klimatických změn. Nebo vodíkové technologie a nanomateriály. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádá 26. a 27. ledna 2024 Dny otevřených dveří, na nichž představí zájemcům široké spektrum studijních programů budoucnosti. Kromě toho čekají na návštěvníky exkurze po špičkově vybavených výzkumných laboratořích, prohlídky jedné z nejstarších mineralogických sbírek u nás či návštěva výzkumného minipivovaru. Detailní program najdete ZDE.
https://www.instagram.com/vschtpraha/

Zdroj: Youtube

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Adresa: Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Web: https://fit.cvut.cz/dod
Datum: 9. února 2024 od 9 do 15:30

Přemýšlíte o studiu IT? Studium na FIT ČVUT pokrývá všechny oblasti informatiky a až během studia si studenti mohou vybrat, na kterou studijní specializaci se zaměří. Fakulta spolupracuje s více jak 60 renomovanými firmami a umožňuje studentům propojit teorii s placenou praxí. Během studia je možné vycestovat i do zahraniční po celém světě. Absolventi mají široké možnosti uplatnění v praxi v různých odvětvích.

Zdroj: Youtube

Sledujte web nebo Instagram FIT ČVUT a přijďte na Den otevřených dveří 9. 2. 2024, kde se na přednáškách o bakalářském i magisterském studiu dozvíte o studiu a přijímacím řízení. Zájemci mohou navštívit stánky studijních specializací, kde se osobně potkají se studenty i vyučujícími a budete se moci zeptat na vše, co vás zajímá a zjistíte, jaké studium na FIT ČVUT doopravdy je.