Tito pravidelní dárci krve, kteří jsou nositeli Zlatého kříže 1., 2. a 3. třídy nebo Plakety Dar krve – dar života, obdrží od hlavního města roční kupon na MHD, který platí v pásmech P, 0, B v systému Pražské integrované dopravy. Celková hodnota jízdného, které dárci obdrží, je 901 600 Kč.

 „Až v momentech, které rozhodují mezi životem a smrtí, si často mnozí uvědomí, jakou je krev vzácnou komoditou. Dlouholetí dárci krve si za svou pomoc, která není samozřejmá, zaslouží poděkování. Pokračujeme proto v tradici, kdy od města obdrží roční kupon na MHD, který jim bude nahrán jednoduše do aplikace PID Lítačka,“ uvádí Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.

 Pražští strážníci chodí na pravidelné odběry i jako dárci krve a krevní plazmy.
Dárci krve jsou vítáni, někteří z nich dostali i SMS zprávu s pozvánkou

Odměnu obdrží 247 dárců. Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů má v Praze 168 lidí, Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů má 50 lidí, Zlatým křížem 1. třídy za 160 odběrů se může pochlubit 26 lidí a Plaketou Dar krve – dar života za 250 odběrů se pyšní tři dárci.

 „Moc si vážíme všech, kteří dobrovolně a dlouhodobě darují svou krev. A přestože víme, že bezplatní dárci krve tuto aktivitu dělají nezištně, chtěli bychom jim s kolegy z rady za všechny Pražany poděkovat alespoň touto formou. Jejich solidarita přináší naději a možnost uzdravení těm, kteří to nejvíce potřebují. Dárcům krve patří respekt nás všech,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.