Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, který je v Praze 2 a koeficient podle počtu obyvatel, který se různí podle určité městské části.

Výpočet se liší podle jednotlivých městských částí

Například Praha 7 má koeficient stanovený na hodnotě 5. Daň z nemovitosti u bytu o výměře 70 m2 bude v Praze 7 v roce 2024 podle propočtů MČ činit 2 989 Kč.

„O úpravě koeficientu pro tuto chvíli neuvažujeme vzhledem k tomu, že v rozpočtu městské části výdaje převyšují příjmy. Také kvůli konsolidačnímu balíčku musejí obce začít platit celou řadu výdajů, zejména ve školství, které dosud hradil stát. Finance vybrané na dani z nemovitosti využijeme na provoz škol, polikliniky, pečovatelského centra a úklid veřejného prostoru,“ uvedl mluvčí sedmé městské části Martin Vokuš.

Ilustrační foto
Od nového roku vzrostla daň pro sauny a fitness centra. Vstup zdražují jen mírně

Praha 11 má koeficient určený na čísle 4,5. Praha 2, Praha 5 a Praha 6 mají koeficient určený na 2,5. V případě Prahy 6 zůstává koeficient stejný, jako v předchozím období.

„MČ Praha 6 začátkem roku 2023 požádala HMP o zvýšení koeficientu daně z nemovitých věcí, které však HMP z důvodu návrhu konsolidačního balíčku neprojednalo. V letošním roce bude již Zastupitelstvem MČ Praha 6 schválené navýšení koeficientu znovu projednávat Finanční výbor ZMČ a následně bude buď žádost znovu potvrzena nebo bude usnesení ZMČ Praha 6 revokováno,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí šesté městské části Marek Zeman.

V loňském roce činila daň u bytu o rozloze 70 m2 zhruba 840 Kč, v letošním roce by měla být zhruba ve výši 1.470 Kč. Radnice ale upozorňuje, že se jedná o informaci pouze orientační a finální částku stanový Finanční úřad.

Baretta Kitchen
Hospody se zdražením piva váhají. Některé zvedly cenu loni a bojí se o štamgasty

Jak upřesnila Praha 10, která má koeficient nastavený na čísle 5, výpočty závisí na magistrátu. „O výši koeficientů daně z nemovitých věcí rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydáním příslušné obecně závazné vyhlášky. Městská část Praha 10 stále usiluje o otevření obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy, o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věci, aby bylo možné nynější koeficient snížit,“ uvedl mluvčí desáté městské části Ján Bruno Tropp.

Jak vypočítat daň z bytu

Základem daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních podle stavu k 1. lednu. Výměra se vynásobí koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavenou plochu nebo je-li jednotkou užíván pozemek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

Daňová sazba pro byt jsou 3,50 Kč/m2. To se vynásobí koeficientem podle počtu obyvatel. Výsledek se následně vynásobí místním koeficientem, který má pražský magistrát nastavený na hodnotě 2.

Modelový příklad pro byt 70 m2 v Praze 2

1. Byt 70 m2 v bytovém domě.
2. Základ daně: 70 x 1,22 to je 85,4 zaokrouhleno na 86 m2
3. Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Praha 2 má snížený koeficient vyhláškou*) 2,5 = 8,75 Kč/m2
4. Daň = 86 x 8,75 = 752,5 zaokrouhleno na 753 Kč
5. Doplnění o místní koeficient: Celá Praha má místní koeficient 2
6. 753 x 2 = 1506 Kč
7. Celková daň po úpravě místním koeficientem: 1506 Kč

*Koeficienty za jednotlivé MČ, které je Deníku poskytly

Praha 2 – 2,5
Praha 5 – 2,5
Praha 6 – 2,5
Praha 7 – 5
Praha 8 - 5
Praha 10 - 5
Praha 11 – 4,5