Rekonstrukci má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Změna postupu bude podle Mátla znamenat vícenáklady v milionech nebo nižších desítkách milionů korun.

Oprava nejstaršího dálničního mostu v ČR začala loni v červnu. Pracovalo se zatím hlavně pod mostem. S omezením provozu na dálnici se původně počítalo v druhé polovině letošního roku, sondy ale odhalily nižší pevnost betonu v obloucích, než s jakou se počítalo. "Z toho důvodu se přistoupilo ke změně technického řešení," uvedl Mátl.

Stavbaři stojky mezi obloukem a nosnou konstrukcí přestaví do jiné polohy a ty dosavadní zbourají. Prodlouží se tak práce pod mostem. Postup rekonstrukce zhotovitel přeorganizoval tak, aby celková doba opravy zůstala stejná. "Přeuspořádali jsme naše práce tak, abychom část udělali ještě před zahájením vlastního omezení na dálnici," uvedl Radim Cihlář z firmy Strabag.

Příští rok v květnu začne omezovat provoz na D1 výstavba středního dělicího pásu, aby mohla být doprava převedena na jednu stranu dálnice. Provoz bude veden v režimu dva plus dva zúžené jízdní pruhy na jedné polovině mostu se sníženou rychlostí. Druhou polovinu budou dělníci postupně rozebírat a na historickém oblouku začne vznikat zcela nový most. S dokončením prací se počítá do 14. června 2027, následně do 28. ledna 2028 budou ještě pokračovat práce, které nebudou nijak obránit provozu.

Dělníci nyní na historický oblouk umisťují monitorovací čidla z vysokozdvižné plošiny ve výšce odpovídající patnáctipatrovému věžáku. Jejich úkolem bude monitorovat pnutí a deformace oblouku během rekonstrukce. Od letošního července se už fyzicky začne s postupným nahrazováním starého mostu za nový, přičemž historický oblouk, který je v dobrém stavu, zůstane zachován. První zásadní operací bude právě výměna takzvaných stojek.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně, metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení, podrobné projektování bylo už v jeho kompetenci.

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.

Délku stavby výrazně ovlivnila 2. světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 pracovali na jejích úpravách. Následně byl most uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.