První fáze projektu, tedy obnova povrchu a vybudování nového veřejného osvětlení v oblasti stávající cyklostezky A26 a A2 v úseku ulice U Českých loděnic až po ulici Povltavská, byla dokončena v loňském roce. Nyní je v plánu pokračování revitalizace přírodní lokality mezi mostem Barikádníků a Libní.

U břehu Vltavy vznikne pobřežní stezka pro pěší i cyklisty. Vedle vozovky v ulici Povltavská pak dojde k přebudování páteřní cyklotrasy A2, která bude ve finále širší, bezpečnější a přívětivější k tranzitní cyklistické dopravě.

Na změně se městská část Praha 8 dohodla s hlavním městem, Institutem plánování a rozvoje (IPR) a Technickou správou komunikací (TSK). Kopat se začne nejpozději v listopadu a první část revitalizace vedená parkem má být hotová do roka a půl. Náklady počítají s 27 miliony korun bez DPH.

Následovat bude rozšíření cyklostezky v horní části v ulici Povltavská, která vyjde v hrubém odhadu na 24,5 milionů korun. Na dokončení si cyklisté počkají ještě pár let.

Zůstane divoký přírodní charakter

Na pobřežní cestě mezi mostem Barikádníků a ulicí U Českých loděnic v délce 1,15 km vznikne místo původně zamýšlené asfaltové plochy kombinace mlatu a kamenné dlažby po stranách. Ta časem zaroste trávou a lépe splyne s okolní přírodou.

Luční trávníky a revitalizace keřových skupin zachovají divoký a přírodní charakter lokality. Počítá se také s místy pro posezení rybářů.

close Vizualizace Povltavské promenády info Zdroj: Praha 8 zoom_in Vizualizace Povltavské promenády

„Naším cílem je vytvoření klidné přírodní cesty, již využijí rekreační cyklisté i chodci, kteří se třeba rádi na některém úseku zastaví a stráví čas v krásné přírodě u břehu Vltavy. Z toho důvodu nám dávalo největší smysl oproti původnímu záměru trasu rozdělit a cyklotrasu A2 propojující Prahu a Středočeský kraj zrekonstruovat v nivelitě ulice Povltavská,“ říká radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Cyklostezka v ulici Povltavská

Na ulici Povltavská vedoucí k mostu Barikádníků je velký provoz a cyklotrasa A2 je momentálně v tomto úseku vedena částečně, v jednom směru, na chodníku vedle vozovky. Současná podoba a šířka chodníku je pro takto vytíženou cyklotrasu nevyhovující a zcela nedostatečná.

Aktuálně tudy projedou až tisíce cyklistů denně, kteří se snaží vyhnout frekventované silnici, kde je úzký cyklopruh pro druhý směr, a proto jezdí proti sobě na úzkém chodníku mezi lampami, kde se vyhýbají běhajícím lidem a chodcům.

Praha 8 ve spolupráci s TSK chce proto cyklostezku upravit tak, aby odpovídala základním normám.

„V koordinaci s TSK Praha jsme si nechali zpracovat studii, která je navržena tak, aby byla cyklostezka širší, s kvalitním povrchem a oddělená od vozovky. Tím bude pohyb po této trase pohodlnější i bezpečnější. Součástí projektu je výměna asfaltového povrchu, přesunutí lamp veřejného osvětlení a nová propojení obou úrovní dvěma schodišti s prostorem pro zaparkování kol,“ vysvětluje předseda komise pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička (TOP 09 + STAN). Tato část projektu je nyní ve fázi příprav projektové dokumentace.

Budoucí podobu Povltavské cyklostezky popisuje předseda komise pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička (TOP 09 + STAN) | Video: Eliška Stodolová

Lokalita se výhledově po dokončení všech jejích projektových etap, včetně dostavby městského okruhu, stane podle Prahy 8 vyhledávaným rekreačním místem, takzvanou Povltavskou promenádou.

Za tímto účelem nechal Institut plánování a rozvoje vypracovat strategickou studii, jejímž cílem bylo vytvořit sdílenou vizi budoucnosti území, která vychází z poznatků místních obyvatel a dalších aktérů.