Poplach je součástí učebního programu školy a tedy i povinnou součástí „Ochrany člověka za mimořádných událostí“. Cílem bylo mimo jiné analyzovat součinnost záchranných složek i vzájemnou spolupráci vedení školy a zaměstnanců, žáků i učitelů a ověření postupu podle stanoveného evakuačního plánu.

„Akce byla vedena v „utajení“. S plánem bylo seznámeno jen několik zaměstnanců ZŠ Jižní, velitel zásahu SDH, MP a také zřizovatel ZŠ Jižní. V budově se při zásahu jednotek záměrně ukrývalo pět zraněných osob, které museli hasiči objevit a z budovy evakuovat. Vnitřní prostor objektu byl plánovaně zamořen umělým filmovým kouřem," uvedl zástupce ředitele školy Daniel Absolon.

Během pěti minut se po vyhlášení poplachu evakuovalo 760 žáků a 70 zaměstnanců. 

Zásah byl po 45 minutách úspěšně ukončen.

Na závěr proběhlo shromáždění evakuovaných žáků v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení celé akce.

„Žáci i zaměstnanci byli seznámeni s cílem cvičení a základními principy při ochraně života osob při mimořádných událostech," dodal Absolon.