Žáci si mohli vyzkoušet různé vědecké experimenty a setkat se s nejmodernějšími technologiemi jako je virtuální realita nebo další vědecké vybavení.

Curiosity Cube se snaží o rozšíření nové generace vědců, kteří by mohli doplnit deficit v oblasti vědy a technologií. Zároveň má projekt sloužit k rozvíjení zájmu mladých lidí o vzdělání a vědu v praxi. Proto se zapojili žáci základních škol od třetí do sedmé třídy.