Cizinci mají na populační vývoj Prahy v posledních 20 letech klíčový vliv, bez nich by počet obyvatel Prahy stagnoval nebo dokonce mírně klesal. Podle analýzy IPRu se mezi cizinci v Praze vyskytují zejména obyvatelé v produktivním věku, kteří jsou přínosem pro ekonomiku.

„Praha byla díky své geografické poloze a historii vždy křižovatkou kultur a městem, ve kterém cizinci žili a pracovali. To přispívalo k přirozenému importu know-how i městskému rozvoji. Praha je úspěšným kosmopolitním městem a stejně jako další úspěšná evropská města láká nové obyvatele pracovními příležitostmi i vysokou kvalitou života,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN).

Převládají lidé z Ukrajiny, Slovenska a Ruska

Procento cizinců v Praze výrazně převyšuje běžný republikový průměr. Na 345 tisíc cizinců žijících v nejlidnatějším českém městě tvoří téměř 40 % všech cizinců v Česku. Nejvíce zastoupeni jsou mezi nimi lidé z Ukrajiny, Slovenska a Ruska, významnou část tvoří i příchozí z Vietnamu. Narůstá také počet lidí, kteří do Prahy míří z Rumunska, Bulharska, nebo dokonce z Indie a Filipín.

Počet cizinců roste i v dalších městech Evropy. Cizinci zde využívají pracovní příležitosti, o které domácí populace nejeví zájem. Odvětví jako stavebnictví, ubytovací a úklidové služby nebo pohostinství jsou na práci cizinců prakticky závislá. Jiní se naopak uplatňují ve vysoce kvalifikovaných manažerských a IT profesích.

Podle IPRu představuje růst počtu cizinců jednu z hlavních výzev pro současná města. „V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu. Je však třeba myslet na to, že roste i počet narozených dětí cizinců, což vyžaduje zohlednění jejich potřeb ve školních zařízeních,” upřesnil ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Česká společnost je k cizincům zdrženlivá

Podle studie IPRu vzroste počet cizinců v Praze do roku 2050 na 598 až 920 tisíc. Přes zjevné ekonomické přínosy ze sociologických šetření vyplývá, že postoj české veřejnosti je ale vůči příchodu dalších cizinců zdrženlivý.

V dlouhodobém horizontu se tyto názory příliš nemění a jsou srovnatelné i v otázce přijímání uprchlíků. „Hlavní město Praha dlouhodobě rozvíjí aktivní politiku integrace cizinců a od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 se samozřejmě intenzivně zaměřuje i na podporu adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků,“ uvedl náměstek primátora pro cestovní ruch Jiří Pospíšil (TOP 09) s tím, že Praha spolupracuje s neziskovými organizacemi a usiluje tak o to, aby docházelo k co největšímu sblížení majoritní společnosti s cizinci.

Počet cizinců v Praze podle IPRu
Data k 31. 12. 2022

- Cizinců v Praze: 315 tisíc
- Odhad cizinců v Praze v roce 2050: až 920 tisíc
- Podíl cizinců na celkové populaci v Praze: 25 procent
- Odhad podílu cizinců v Praze v roce 2050: 20 až 55 procent
- Počet cizinců v Praze dlouhodobě narůstá. Podle dat z databáze Ředitelství služby cizinecké policie Ministerstva vnitra (ŘSCP) mezi lety 2001 až 2022 se jejich počet zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc.
- Praha je pro cizince jednoznačně nejatraktivnějším městem (i krajem) v Česku a pro cizince jednoznačně nejatraktivnějším městem v porovnání s dalšími metropolemi i menšími městy bývalého východního bloku.

Zdroj: Analýza a prognóza vývoje počtu cizinců v Praze