Na pondělním jednání Rady hl. města Prahy bylo schváleno uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ohledně vybudování Nátokového labyrintu - levý břeh, který je další etapou v projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V gesci společnosti bude na základě dohody zajištění realizace tohoto záměru, konkrétně veškerá inženýrská činnost a technický dozor.

„Uzavíráme smlouvu na Nátokový labyrint na levém břehu Vltavy v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět. Předpokládaný termín začátku stavby je do jednoho roku od podpisu a odhadovaná doba stavby pak bude následně 34 měsíců,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

close Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), ilustrační foto. info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), ilustrační foto.

Záměr byl schválen již na prosincovém jednání Zastupitelstva hl. města Prahy. Zároveň již loni v létě byla Pražská vodohospodářská společnost a. s. pověřena radními uskutečněním etapy nazvané Stávající vodní linka, která je také součástí projektu přestavby ÚČOV.

Podle magistrátu je nezbytné, aby se výstavba obou etap uskutečnila v souběhu a s ohledem na prostorovou stísněnost Císařského ostrova musí být zajištěna jejich koordinace. Proto v pondělí 5. února Rada pověřila Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. o zajištění výstavby etapy Nátokový labyrint - levý břeh.

Konkrétně by měla společnost zajistit veškerou inženýrskou činnost, včetně zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla nebo činností spojených s prováděním stavby, a dále také technický dozor, upřesnil mluvčí Magistrátu hl. města Prahy Vít Hofman.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky B a D, které na ÚČOV přivádějí odpadní vody z levého břehu Vltavy, jsou umístěny vertikálně níže než hlavní kolektor stok ACK. Odpadní vody z kmenových stok B a D se tak v současné době čerpají čerpací stanicí spodního horizontu, která je umístěna na prostorově omezeném Císařském ostrově.

Aktuální investiční akce tak umožní vybudovat novou šnekovou čerpací stanici BD, kterou budou odpadní vody z kmenových stok B a D čerpány přímo na hrubé předčištění stok ACK před nátokem na hlavní čerpací stanici ÚČOV. Zároveň se také zvýší zhruba o 50 % hydraulický nátok, který je v současné době limitován hydraulickou kapacitou shybky BD.