Z velkých mostů je na tom nejhůře ten Libeňský. Zde se čeká na pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury, zda je konstrukce kulturní památkou. Pak se město rozhodne, zda most zbourá a postaví nový či ho opraví.

Špatný stav menších mostů a lávek 

Kromě toho se připravuje i oprava Hlávkova mostu. V případě Palackého mostu dokončuje TSK dokumentaci pro zadání celkové diagnostiky. Letos by se měly opravit mostní římsy. V případě Karlova mostu se plánují drobné opravy, pokračování oprav kleneb a pilířů je zatím v projektové přípravě.

Z menších mostů a lávek jsou ve špatném technickém stavu most v Dolních Počernicích, u Hostivařského nádraží a v Třebonicích. Ve špatném stavu je i podjezd u hlavního nádraží a lávka v tramvajové smyčce Dlabačov. V tomto případě není rozhodnuto, zda bude lávka zbourána nebo rekonstruována. To má rozhodnout rada.

Dopravní výbor schválil finance na opravy 

Technická správa připravuje i rekonstrukci dalších mostů, které jsou v kategorii pět ze sedmi, přičemž kategorie pět značí špatný stav, šest – velmi špatný stav a sedm – havarijní stav.

Dopravní výbor také schválil peníze na opravy pro TSK ve výši 246 milionů. Financování se bude projednávat na dalším zasedání zastupitelstva. Dopravní výbor také zadal TSK vytvoření webové aplikace, která bude obsahovat informace o stavech mostů a přípravě projektů na jejich opravu.