Přijít vhodit svůj názor do urny v zasedací místnosti obecního úřadu může 679 chrášťanských voličů od sedmé do dvaadvacáté hodiny. Koncem minulého týdne, kdy lidé odevzdávali své hlasy při výběru europoslanců, jich tam dorazilo 265 – což představuje volební účast vyčíslenou na 39,03 procenta. Tentokrát se očekává větší zájem. Napovídá tomu nával na jednání místních zastupitelů, které bylo pro velký zájem přemístěno do sportovní haly. Viditelnou převahu měli odpůrci kasin, i když se dostavilo i několik jejich zastánců z řad místních občanů.

Příchozí také tentokrát nebudou kroužkovat kandidáty, ale v rámi místního referenda vybírat odpověď na položenu otázku. Ta je zformulována tak, aby se dalo jednoznačně odpovědět: ano/ne. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce a starosta obce Chrášťany u Prahy učinili veškeré možné kroky vedoucí k zákazu zřízení provozoven hazardních her a k zákazu provozování hazardních her na celém území obce Chrášťany u Prahy?“ stojí na hlasovacím lístku. Ten na rozdíl od obvyklých zvyklostí z voleb dostanou občané až přímo na místě; nikoli předem do poštovních schránek.

Odpůrci a zastánci v příkrém rozporu

O konání referenda rozhodli místní zastupitelé 16. května, a to na návrh občanů sdružených v přípravném výboru: Martina Kadlece, Josefa Pospíšila, Pavla Kudrny, Ireny Kutílek Svobodové a Vladimíra Vedrala. Většina z nich má inženýrské tituly; Vedral je doktorem práv. Jako argumenty, proč myšlenka na kasina v obci vadí, přípravný výbor zdůraznil zejména obavy ze „snížení kvality života“, očekávané zhoršení bezpečnosti občanů, zejména dětí – a také zvýšení kriminality či narušování veřejného pořádku.

Hovoří také o předpokládaném snížení atraktivity pro bydlení, rodinný život i podnikání – což by prý vedlo k poklesu cen nemovitostí místních vlastníků. „Zřízení kasin v těsné blízkosti bytových domů a v oblasti individuální bytové zástavby, ve kterých žije velké množství mladých rodin s dětmi, je v příkrém rozporu s hodnotami, které jako občané obce zastáváme,“ argumentuje dále přípravný výbor. V podobném duchu hovořili na jednání zastupitelů i další občané.

Nic z toho není reálné, odůvodněné a podložené fakty, ohrazují se zástupci firem Bonver Win a CEC Praha, které by chtěly kasina zřídit. Odmítají spojitost kasin jak s narušováním veřejného pořádku, tak s rozvojem závislostí či rozvracením rodin. Trvají na bezpečnosti v provozovnách i v okolí, zdůrazňují regulační opatření i přísné kontroly celní správy, kvůli nimž jsou pochybení vlastně vyloučena. Naopak argumentují zvelebením ne zrovna nejvábnějších zákoutí v obci – a především finančními příjmy. Peníze by prý obec, jíž většinu financí spolyká rozšiřování školy, potřebovala na další projekty. Třeba na chodník, volnočasový areál…

V poslední době aktivně vystupoval zejména manažer rozvoje podnikání CEC Praha Miloslav Bohůnek, reprezentující síť Star Casino. Ti, kteří vystupují proti kasinům, si podle něj nedali práci, aby se seznámili s relevantními informacemi. Skutečná kasina podle jeho slov nelze zaměňovat s černými hernami, s jejichž provozem se skutečně pojí problémy. Ty však Bohůnek odmítá spojovat s kasiny. „Odpůrci argumentují slovy, kdo se postará o feťáky se zbraněmi v ruce, autobusy plné gamblerů, nechceme špinavé peníze, výtržnictví, propad cen nemovitostí a dalšími negativními informacemi, které nemají žádný reálný základ,“ konstatoval. Odmítavě kroutí hlavou. S tím že jde o domněnky, jež nemají ni společného se současnou realitou.

Bohůnek má jasno: prohibice, nepodložené a špatné názory nevedou k ničemu dobrému. „Žijeme ve složité době, a proto dobrá nálada a pozitivní myšlení můžou být správné cesty k úspěchu nás všech,“ konstatoval. A v souvislosti s chrášťanském referendem varoval před rozhodováním podle „špatného úhlu pohledu, domněnek, dezinformací, informací jedna paní povídala, lobby aktivistů, politického záměru a antikampaně“.

Před referendem to v obci vře

V dříve poklidných Chrášťanech se v poslední době vytvořila tak napjatá atmosféra, že vedení obce považovalo za potřebné zveřejnit na titulní straně svého webu upozornění, že facebooková stránka s 397 sledujícími nazvaná Chrášťany jedničkou rozvoje i bezpečnosti nepředstavuje na této sociální síti oficiální profil obce, který by tlumočil stanoviska jejích představitelů – a ani není známo, kdo ji spravuje a vytváří zveřejňované příspěvky.

Autoři, kteří zjevně podporují kasina – v tomto duchu i radí hlasovat v referendu – a ostře se vymezují proti některým členům přípravného výboru, se sami identifikovali jako „podporovatelé rozvoje obce“. „Jediným oficiálním facebookovým profilem obce Chrášťany je profil nazvaný Chrášťany u Prahy – oficiální stránky,“ upozorňuje obecní úřad. Ten má tisíc sledujících.

V obci se také objevily úvahy, že kvůli konání referenda se mohli k pobytu během května účelově přihlašovat noví obyvatelé, kteří by se snad mohli snažit místní přehlasovat. Žádný dramatický nárůst se ale nekonal. K 30. dubnu bylo v Chrášťanech evidováno 893 lidí (včetně dětí) s trvalým bydlištěm – a ke 4. červnu jich podle sdělení starosty Pavla Hrdličky (nez.) bylo v registru 895.

Počáteční dohoda šokovala občany

Na samém počátku rozruchu kolem kasin stálo únorové rozhodnutí chrášťanských zastupitelů. Ti v očekávání přílivu peněz schválili dohody o spolupráci se společnostmi plánujícími vybudovat kasina v areálu firmy Montir a v bývalé restauraci Plné břicho. Šokem pro mnohé z místních se stalo zjištění, že zastupitelé v rámci těchto dohod mimo jiné přistoupili i na závazek, že obec po deset let nepřijme vyhlášku zahazující hazard.

Kolem toho, zda v případě nedodržení dohody ze strany obce hrozí Chrášťanům finanční újma (třeba v podobě požadavku kasinářských společností na úhradu již vynaložených výdajů) se vedou debaty. Referendum se nicméně konat musí, jestliže jeho iniciátoři vyhověli všem zákonným požadavkům. Však také obecní zastupitelstvo v květnu schválilo jeho konání v nejbližším možném termínu. Spojení s eurovolbami nebylo možné s ohledem na zákonné lhůty.