První kopnutí je stále v nedohlednu, posun ale přeci jen přišel. Správa železniční dopravní cesty  (SŽDC) oznámila, že starý most nelze zachránit. Jedinou cestou je jeho demolice a výstavba nové konstrukce. 

„Průzkum prokázal, že stávající nosná konstrukce je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná a v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Správa železnic tak přehodnotila záměr most opravit. Nově hodlá ponechat a opravit jen pilíře, konstrukce bude nová, měla by se ale co nejvíce podobat té současné. Dá se přitom hovořit o tom, že jde ze strany SŽDC o vypuštění pokusného balonku, který nyní vyvolá řadu reakcí.

Sama správa železnic si je vědoma toho, že nový nápad bude mít mnoho odpůrců. Mimo jiné bude třeba z mostu sejmout památkovou ochranu, což je zdlouhavý a nejistý proces.

Dá se očekávat i odpor dopravců. „Pražský železniční most je stěžejní stavbou, bez které se neobejdeme. Leží na ní prakticky veškerá regionální i dálková doprava z Prahy na západ, dopad v dopravě by jistě byl v celé republice,“ uvedl ve čtrnáctideníku Českých drah Železničář ředitel Regionální obchodního centra Jakub Goliáš.

Podle něj jsou odklony možné přes most Inteligence v Braníku, ale pouze v omezené míře. „Zatím však není rozhodnuto, zda jakým způsobem bude tato významná dopravní stavba vyřešena,“ dodal Goliáš.