Zdá se však již předem zřejmé, že v tomto ohledu se nedají očekávat problémy. Strategii totiž, byť poněkud vlažně, přivítala i opoziční TOP 09. Stěžejními body, které představila spoluautorka strategie, radní Aleksandra Udženija (ODS), jsou pravidla pro převod majetku a zejména pak takzvaný „rodný list“ zakázky.

„Znamená zevrubnou informaci o výběrovém řízení od začátku do konce,“ uvedla Udženija.

„Důležitější úkol však ještě stojí před námi,“ připustila radní. Hlavní město údajně chce zasáhnout do legislativního procesu. Na základě nové protikorupční strategie prý připraví obšírnou novelu pravidel pro zadávání a schvalování veřejných tendrů.

„Jedná se jistě o krok správným směrem,“ reagoval včera lídr opozičního zastupitelského tábora Tomáš Hudeček (TOP 09).

„Nutno ale připomenout, že materiál bohužel není příliš konkrétní. Z větší části obsahuje spíše povrchní fráze,“ vysvětlil dále.

Kontrola firem ve vlastnictví města

„Stále není řešena například kontrola firem ve vlastnictví města a transparentnost jejich hospodaření. Jsme si ale vědomi toho, že neschválení zmíněného materiálu by mohlo vést jen k dalšímu rozšíření korupčního chování,“ dodal Hudeček.

Strategie je podle radní Udženija aktualizací původního dokumentu, přijatého už v roce 2010. Dohodnuta byla v červnu v rámci smírčího řízení mezi ODS a ČSSD.

„Nechali jsme si zpracovat analýzu, nakolik se nám podařilo uskutečnit původní strategii. Zcela bylo splněno šedesát procent ze sedmašedesáti úkolů. Dvanáct procent z nich bylo splněno částečně a šestnáct procent vůbec,“ shrnula Udženija.

Na dodržování strategie nově nemá dohlížet protikorupční ombudsman. S ním se v novém materiálu jednoduše nepočítá. Jeho pozice údajně nemá oporu v zákoně.

Funkci by tedy mohl vykonávat pouze jmenovaný a magistrátem placený úředník.

„Jeho nezávislost by v takovém případě byla lehce zpochybnitelná,“ dodala radní Aleksandra Udženija.