Oba rybníky jsou podle magistrátu významnými krajinnými prvky s rekreační funkcí, chovem ryb a slouží také jako požární záloha. "Rybníky plní velmi důležitou protipovodňovou funkci, protože již na horním toku potoků zadrží povodňovou vlnu a nedojde k jejímu přelivu do centra města," uvedla pražská radní pro infrastrukturu a životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Rybník Šeberák se stane jedním ze čtyř pražských městských přírodních koupališť. V posledních letech tam ale voda byla často brzy ke koupání nevhodná. Rybník v povodí Kunratického potoka dosud patřil soukromému majiteli. Před dvěma lety prověřovala vypuštění rybníka Česká inspekce životního prostředí kvůli uhynulým škeblím.

Vyprázdnění rybníku se nelíbilo ani lidem z jeho okolí, kteří dlouhodobě majitele kritizovali za záměr postavit na hladině rybníku plovoucí domy. Měly stát na betonových pontonech na severní a východní straně rybníku. Proti byla také městská část, vznikla i petice.

Čtěte také: Koupaliště v pražských Modřanech nevznikne kvůli nedostatku vody