Město má v Michli dlouhodobě pronajatý objekt, kde provozuje zimní noclehárnu. Přes léto v něm bude denní centrum pro osoby bez přístřeší. Azylový dům by měl vzniknout vedle. „V tuto chvíli jsme v nájemním vztahu a usilujeme o odkup objektu," řekl radní pro sociální věci Daniel Hodek (ČSSD).

Azylový dům je v Praze 18

Lidí bez domova žije v Praze asi 4000 až 4500. Přímo na ulicích jich přebývá asi 1500. Ostatní využívají nocleháren, azylových domů, komerčních ubytoven nebo sociálních bytů, kterých má město 20.

Azylových domů je v Praze 18, jsou rozdělené pro muže, ženy a matky s dětmi. Funguje také speciální azylový dům s ošetřovatelskou službou, kde mohou lidé pobývat maximálně tři týdny. Další se plánuje v Praze 5, bude se specializovat na akutně a chronicky nemocné.

Čtěte také: Azyly i zákroky policie: města řeší bezdomovce