V roce 2010 firma vedla rozhovory s 2750 obyvateli Prahy a 300 cizinci. Nejzávažnějšími problémy v Praze podle nich byly kriminalita v MHD a pouliční kriminalita, dále pak drogy, bezdomovectví a žebráctví.

Dlouhodobě klesalo vnímání závažnosti pašování a černého trhu, pouliční prostituce a squatterství. Naopak rostlo vnímání závažnosti u pouliční kriminality, mírný nárůst je také u bezdomovectví a žebráctví. U ostatních problému stagnace nebo mírný pokles vnímání jejich závažnosti.

Věříte policii?

Studie bude zjišťovat, jak moc jsou Pražané znepokojeni kriminalitou a z jakých osob mají strach. Výzkumníci se budou zajímat také o důvěru ve státní a městskou policii. Jedním z témat bude i volba bydliště z hlediska pocitu bezpečí, například s ohledem na umisťování negativně vnímaných sociálních služeb, třeba nocleháren pro bezdomovce.

Hotovou zprávu chce mít Praha do konce letošního října, zájemci o veřejnou zakázku se musí hlásit do 17. června. V závěrečné zprávě musí porovnat současný zjištěný stav s předchozími analýzami z let 2007, 2009 a 2010. Obdobný výzkum si Praha nechala vypracovat už v letech 1997, 1999 a 2001.