Na konci listopadu média zveřejnila výsledky studie Kloknerova ústavu ČVUT pro památkáře, které potvrdily předchozí analýzu Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Ocelová konstrukce památkově chráněné stavby se musí podle odborníků zbourat. Správce však souhlasí se zpracováním dalšího posudku ohledně rekonstrukce mostu.

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) v pondělí novinářům řekl, že ten Kloknerův ústav by měl nyní zkoumat, nakolik je možné most opravit. Oslovil v této souvislosti švýcarského profesora Eugena Brühwilera, který je odborníkem na nýtované konstrukce, což je technologie, s jejímž využitím je most postaven. „Je ochotný s Kloknerovým ústavem spolupracovat a třeba i na dálku projekt vést,“ uvedl Scheinherr. Podle náměstka Scheinherra by tato diagnostika měla rozhodnout, zda je nutné most zbourat a postavit na stejném místě kopii, nebo bude stačit jeho rekonstrukce.

V případě rekonstrukce by hlavní město chtělo prosadit vznik nového paralelního jednokolejného mostu. Při výměně pak jsou podle náměstka zodpovědného za dopravu v metropoli dvě možnosti - osazení nového dvojkolejného mostu na stávajících pilířích a výstavba nového jednokolejného, nebo výměna dvojkolejného za tříkolejný. To by však nynější pilíře nemusely vydržet.

Navíc návrh nového mostu, který má SŽDC od firmy Sudop, s vybudováním třetí koleje nepočítá. „Třetí kolej je zásadní pro rozvoj sítě, protože nám zajistí možnost navyšovat kapacitu regionálních spojů a vůbec umožní to, aby mohla na Výtoni vzniknout zastávka,“ uvedl Scheinherr s tím, že pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) dostal za úkol ve spolupráci se SŽDC vymyslet řešení předpolí mostu na Výtoni podle přání nové koalice.

Jenže shoda mezi zúčastněnými institucemi prostě není. „Mezní čas provedení prací do pěti let je z pohledu zachování železniční dopravy skutečně hraniční,“ uvedl pro web Zdopravy.cz mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Podle webu je most pro řadu železničních spojení prakticky nenahraditelný: Branický železniční most je pouze jednokolejný a nezvládl by počty vlaků, které denně mezi Smíchovem a Výtoní jezdí. Další mosty jsou pro vlaky směrem na Plzeň nevyužitelné.