Tyto dva potoky spravuje Praha a sdružený vodohospodářský projekt Hliník. Objekt byl postavený a zkolaudovaný s obnovou Řepského potoka. Zakoupení pozemků dojde k narovnání majetkoprávních vztahů. Cena byla stanovena znaleckým posudkem, který je 250,00 Kč za metr čtvereční.

Ojedinělá vodní plocha

Rybník je poslední volnou plochou v blízkosti Řepského sídliště. Ostatní velké rybníky v této oblasti, jako Prasečák a Velký rybník byly zrušeny už v polovině 90 let. Kolem rybníka Hliník se v současnosti nacházejí skladové a výrobní areály, které by v budoucnu nahradil bytový komplex.

„Pro nově vzniklou zástavbu v bezprostřední blízkosti rybníka, i pro jihozápadní část stávajícího Sídliště Řepy II, bude rybník Hliník a jeho okolí důležitým místem pro rekreaci. Jde o ojedinělou vodní plochu i okolní  doprovodnou zeleň, a protože tlak na rekreační využití poroste, je více než žádoucí, aby přešel rybník do vlastnictví Prahy, která je schopna zajistit vhodně provedenou revitalizaci a její dlouhodobou udržitelnost,“ řekla radní Jana Plamínková.