České dráhy uvedly, že cena pozemků byla výsledkem dohody. Společnost Sekyra Group totiž měla právo vykoupit pozemky za nižší cenu, kterou stanovily znalecké posudky v minulosti. České dráhy si nechaly vypracovat nový posudek a vyzvaly kupujícího k jednání o nové ceně, čímž získaly o 300 milionů korun více. Výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle uvedl, že dohodou se dotčené strany snažily vyhnout soudnímu sporu.

Projekt na pozemcích Českých drah na smíchovském nádraží podle tiskové zprávy vznikl v roce 2004. První etapa projektu společnosti Sekyra Group začala odkupem části pozemků v roce 2019 na základě Rámcové smlouvy, kde byla cena za všechny pozemky o 300 milionů nižší.

"Předchozí smlouva dávala Sekyra Group právo na odkup těchto pozemků za cenu stanovenou v tehdejších znaleckých posudcích. Jsem rád, že developer přistoupil ke změně původních cenových ujednání a společně jsme dospěli k oboustranně přijatelné dohodě," řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Podle Anderleho jde z prodeje pozemků na Smíchově Českým drahám historicky nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti soukromému subjektu.

"Přestože dva nově pořízené posudky od renomovaných mezinárodních poradenských společností Deloitte Advisory a PricewaterhouseCoopers Česká republika konstatovaly, že kupní cena stanovená smlouvou z roku 2019 byla tržní, přistoupili jsme na cenu vyšší. Důvodem pro takovouto obchodní dohodu byla snaha dotčených stran vyhnout se soudnímu sporu, který by bezpochyby vedl k zásadní časové prodlevě, jež by projekt zkomplikovala," dodal Anderle s tím, že kupní cena je průsečíkem, ke kterému dospěli.

První etapu Smíchov City zahájila společnost Sekyra Group v září 2020 s náklady 3,5 miliardy korun, celkově počítá s investicí ve výši 20 miliard korun. Čtvrť, která bude mít 400.000 metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, by měla být hotová v roce 2032. V nové čtvrti Smíchov City bude podle předpokladů pracovat a bydlet přes 12.000 lidí. Rekonstrukci čeká i smíchovské nádraží.