Hojně navštěvovaná poštovní pobočka tam zůstane. V praxi se zde má uplatnit postup, který mluvčí pošty Matyáš Vitík ohlašoval už dříve: prodávat se nebudou jen ty nemovitosti, kde pobočka zanikla, ale i některé z těch, kde poštovní pracoviště bude fungovat i nadále. Pokud pro zbytek objektu pošta nemá využití (případně pro její provoz nejsou nezbytně nutné), celou budovu prodá – a prostory pro fungování pobočky, jež na původním místě bude působit i nadále, si od nového vlastníka pronajme. Vyhne se tak starostem o celou budovu, její údržbě, shánění nájemců či třeba zajišťování vytápění, přičemž zpravidla se jedná o energeticky neúsporné objekty.

Právě to je přístup, který chce Česká pošta uplatnit na Pankráci. Navrhovaná kupní smlouva už obsahuje i nájemní smlouvu, podle níž by zde státní podnik platil za provoz pošty 6,6 milionu korun ročně. Přesná částka je stanovena na 6 613 540 Kč. V minulosti, třeba na Vinohradech, pošta uplatnila jinou filozofii: k prodeji nabídla část domu s byty a komerčními prostorami s tím, že ten díl, kde funguje poštovní pobočka, si ponechá ve vlastnictví. Tam však takový postup umožňovalo stavební řešení budovy.

Objekt na Pankráci, který lidé někdy pojmenovávají i podle sousedící ulice Budějovická, byl postaven v roce 1984. Vedle samotné budovy jsou součástí prodeje i pozemky. Nachází se v těsném sousedství staveniště budoucí trasy D metra, od jejíž stanice by měl příchod umožňovat samostatný výstup. To je pro případného kupce významná skutečnost, a to i z pohledu širších souvislostí: pozemky, které k budově patří, jsou zařazeny do ochranného pásma metra. Aktuální vlastník, tedy stát zastoupený Českou poštou, zde má nyní uzavřeno deset nájemních smluv, z nichž tři se týkají částí pozemku.

Součástí komplexu jsou také přilehlé garáže, kam se vedle čtyř dodávek a jednoho nákladního vozidla vejde 35 osobních aut. Ty v elektronické aukci pošta nabízí samostatně jako nemovitost v Bystřické ulici. Plocha činí 804 metry čtvereční a nejnižší požadovaná cena dosahuje 31,2 milionu; necelých 39 tisíc za metr. V Bystřické ulici se dále nachází „parkoviště“: přesněji příjezd zčásti využívaný i k parkování. I to je k mání; rovněž jako samostatná nabídka. Za 88 metrů čtverečních pošta požaduje alespoň 400 tisíc korun: čtyři a půl tisíce za metr.

Budova České pošty v Praze na Pankráci. | Video: Milan Holakovský

I když zveřejněny jsou tři samostatné nabídky, dává smysl, aby se o ně zajímal jeden kupec. Nejen kvůli zajištění příjezdu a základního parkování pro budoucí uživatele, ale třeba i proto, že garáže zásobuje elektřinou trafostanice ve velkém kancelářském komplexu s poštovní pobočkou. Dohromady se tedy dostáváme k minimální sumě 341 995 370 Kč. I s ohledem na to tak asi nadbytek uchazečů nebude.

V nabídce jsou obchodní prostory i bydlení

Jiné nemovitosti ze spravovaného majetku pošta v Praze aktuálně nenabízí. V okolí metropole možná zaujmou prodeje komerční nemovitosti ve Vlašimi, kde je 1,8 tisíce metrů čtverečních nabízeno za bezmála 21 milionů, či domu v Kladenské ulici v Buštěhradu za 10,6 milionu. Nebo pronájmy: stometrových bytů 4+1 v Sedlčanech za osm tisíc měsíčně, 3+kk ve městě Sedlec-Prčice za 9,1 tisíce. Či kancelářských prostor o výměře 220 metrů čtverečních v Jesenici na Praze-západ, větších obchodních prostor s kanceláří v Sedlčanech, případně 31 metrů obchodního prostoru v městysi Jince.

Na poštu v Jindřišské ulici dojde později

Z připravovaných prodejů pošta zatím oficiálně informovala o záměrech týkajících se staveb v Kladně (na Poštovním náměstí, kde již znalecký posudek stanovil cenu areálu na 90 milionů, přičemž pošta si zde chce pronajímat prostory pro provoz pobočky), dále v Berouně (ve Švermově ulici, kde se na ocenění teprve čeká) a v Zaječově taktéž na Berounsku; zde se rovněž počítá s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy pro zachování provozu pošty. Ve všech případech má dojít na výběrové řízení formou e-aukce.

Nepochybně největší pozornost se upíná k budově v Jindřišské ulici v centru hlavního města. Objektu s vysokými energetickými nároky se chce pošta zbavit, naopak představitelé magistrátu i politického vedení Prahy usilují o jeho získání. Obě strany dlouhodobě jednají o dalším postupu.

Vypadá to, že věci by se mohly pohnout na podzim, přičemž v tomto případě se jindy používaná elektronická aukce nakonec zřejmě neuplatní. Objekt v předpokládané ceně kolem jedné miliardy korun (a možná až 1,5 miliardy) by zřejmě mohl být nabídnut obálkovou metodou – přičemž Praha by snad měla dostat možnost po otevření obálek nejvyšší předloženou nabídku dorovnat.

Upozornila na to televize Prima. Ještě na počátku léta, v červnu, kdy možný prodej novorenesanční budovy ze 70. let 19. století v Jindřišské schvalovalo ministerstvo vnitra, se hovořilo o tom, že i v tomto případě má být uplatněna e-aukce: s tím, že přihlásit se bude moci kdokoli a vítězí nejvyšší nabídka. I zde má být podmínkou prodeje uzavření nájemní smlouvy, aby poskytování poštovních služeb mohlo zůstat zachováno. Pokud by hlavní město objekt získalo, jednou z možností využití je přestěhování úředníků magistrátu z pronajatých prostor ve Škodově paláci.