Dá se nicméně předpokládat, že k příčinám se může řadit projevený zájem představitelů hlavního města – včetně deklarované ochoty vítěznou nabídku přeplatit: uhradit vyšší částku než je cena dosažená v dražbě.

Státní podnik podléhající ministerstvu vnitra, který bojuje se špatnými hospodářskými výsledky a ekonomiku si chce vylepšit jak prodejem nemovistí, tak organizačními změnami a zavřením poboček, o zrušení aukce v pátek 29. září informoval na svém webu. Mluvčí pošty Matyáš Vitík toto sdělení nabídl jak v textové formě, tak i jako zvukový podcast. Oznámení je tak možné vidět černé na bílém i slyšet na vlastní uši.

Platit se nebude, ale peníze jsou třeba

Z Vitíkova vyjádření plyne, že nejde o krok, který by měl vydražitele zaskočit. „Podle podmínek e-aukce tak [Česká pošta] mohla učinit až do podpisu kupní smlouvy s vítězem e-aukce, který za jednotlivé nemovitosti nabídl nejvyšší cenu,“ vysvětluje. Jaký tedy bude další postup? Vítěze trojice aukcí pošta prostě nevyzve ke složení kupní ceny – a kupní smlouva s ním nebude podepsána.

Stále však platí, že komplexu v sousedství ulice Budějovická (nicméně s adresami jednotlivých nemovitostí v ulicích Na Strži a Bystřická) se chce vedení pošty zbavit – s tím, že celý objekt nevyužije a správa, údržba, zajišťování vytápění či třeba hledání nájemců podnik zbytečně zatěžuje a vyžaduje i pracovní místa – a co nejrychleji za něj získat co nejvíce peněz. „Česká pošta nyní vyhodnocuje alternativy, jak s nemovitostmi na Praze 4 dále naložit, aby výnos z případného prodeje mohla využít ještě v letošním roce,“ konstatoval mluvčí.

Upřesňuje, že podmínky e-aukce nebyly nijak dodatečně upravovány. Možnost zrušit ji bez udání důvodu vyplývá z podmínek, zveřejněných 17. 8. 2023, které nebyly následně nikterak měněny a nikdo z účastníků aukce k tomuto bodu neměl výhrady.“ konstatoval Vitík.

„V souladu s podmínkami e-aukce nemají její účastníci nárok na náhradu jakýchkoli nákladů, spojených s jejich účastí v e-aukci, a všem budou neprodleně vráceny kauce, které předem na účast v jednotlivých e-aukcích složili,“ doplnil. Po dražbě 21. září informoval, že o nabízené nemovitosti se zajímalo několik uchazečů. Mimo jiné také uvedl, že elektronické aukce se tehdy konaly od desáté dopolední až do odpoledne: do 16.30.

Zástupci magistrátu se tehdy neúčastnili. Rada hlavního města to oznámila již s předstihem: 18. září. Radní konstatovali, že podmínky e-aukce účast hlavního města neumožňují; radní pro oblast majetku, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti) je označil za diskriminační.

Zájem o získání staveb na pozemku v sousedství stanice metra, v budoucnu dokonce přestupu mezi linkami C a D, ale vedení Prahy mělo a má; už proto, že veřejná správa na rozdíl od soukromého investora místo může využít k takovému účelu, který bude nejužitečnější a bude přínosem pro co největší počet lidí.

Podle všeho vedení města nejde tolik o samotný komplex (postavený v 80. letech minulého století přímo pro potřeby pošty a dnes vnímaný jako poměrně nepraktická stavba s vysokou energetickou náročností a ve stavu „před rekonstrukcí“), jako spíš o možnost rozhodovat o využití cenných pozemků.

Náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN) míní, že společně s Prahou 4 a dalšími vlastníky pozemků v této oblasti by bylo žádoucí dospět k dohodě na projektu směřujícím ke vzniku hodnotné budovy nejen s administrativními prostorami, ale i s nabídkou dostupného bydlení – a také s obchodním přízemím, kde by měla mít své místo i poštovní pobočka.

Chystá se výhra pro obě strany?

K nynějšímu zrušení dražby radní hlavního města Zábranský uvedl pro ČTK, že rozhodnutí vítá – a podle svých slov by chtěl jednat s poštou od odkupu. Naznačil, že politici vládnoucí Praze jsou připraveni zaplatit částku převyšující cenu dosaženou v aukci – což by podle něj přineslo win-win (tedy výhru pro obě strany, z nichž jedna i druhá by měly možnost dosáhnout svého cíle). O nabídce konkrétní částky se ale nehovoří: ta by měla vzejít z jednání zastupitelů hlavního města.

Již v pondělí 25. září, tedy nedlouho po e-aukci, vedení Prahy oznámilo, že o komplex na Pankráci má nadále zájem – a bude usilovat o zrušení této aukce a další jednání. Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS) v té souvislosti ohlásil i plánovanou návštěvu u ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) jakožto zástupce zřizovatele pošty.

Velké téma: objekt v Jindřišské

Představitelé Prahy také usilují o získání budovy hlavní pošty v Jindřišské ulici, kam by případně bylo možné přestěhovat část úředníků magistrátu. O tom, že pošta se chce zbavit i tohoto zatěžujícího majetku (opět se zachováním provozu poštovní pobočky) se hovoří už delší dobu; oficiální je to od 22. září, kdy Česká pošta zveřejnila nabídku na portálu veřejné správy. Pošta by za ni chtěla získat alespoň 1,33 miliardy korun, což je výše odhadní ceny.

Představitelé Prahy věří, že pokud se uskuteční dražba, uplatní se dřívější dohody, podle nichž by hlavní město mělo dostat příležitost dorovnat nejvyšší předloženou nabídku. K tomu je ale zatím daleko: nyní běží lhůta, kdy svůj zájem o budovu mohou projevit jiné instituce a organizační složky státu. Do třetice se vedou obsáhlé debaty o budoucnosti objektu pošty v Moravské ulici na Vinohradech.