Počet případů výskytu černého kašle v České republice roste a ani Praha není výjimkou. V období od začátku letošního roku do 11. března evidovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) 256 případů. V loňském roce to byl za stejné období pouze jeden případ.

V souvislosti s vysokým nárůstem tohoto onemocnění v populaci stanovili hygienici protiepidemická opatření.

„Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis (černým kašlem), se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní," uvedli hygienici v Praze. Pokud se ve třídě vyskytne tedy onemocnění černým kašlem, mohou do zařízení docházet pouze očkované děti. Tak znělo vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy.

Chyba pražských hygieniků

Výroky pražských hygieniků vyvrátila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. Podle ní nebudou neočkované děti, v případě výskytu onemocnění černého kašle ve škole, vyřazeni z výuky. „Bohužel se stalo, že ředitelka odboru obeslala školy se špatným výkladem vyhlášky,“ řekla Svrčinová na tiskové konferenci s tím, že případy budou posuzovány jednotlivě.

Pražská hygienická stanice doporučuje školám důkladný úklid povrchů s použitím dezinfekce a častější větrání a omezit společné akce.

Obecná doporučení:

Rizikem vážného průběhu bývají ohroženy především malé neočkované děti. Ochranné protilátky po očkování, ani po proběhlém onemocnění nechrání celý život – s odstupem od očkování klesají. Je proto doporučováno očkovat nejen ženy v těhotenství, ale také rodinné příslušníky novorozených dětí tak, aby se ochránily děti. Ty totiž, vzhledem ke svému věku, očkovány být nemohou. Není vhodné ani očkování dětí zbytečně odkládat do pozdějšího věku. V dospělosti je možnost nechat se při pravidelném očkování proti tetanu naočkovat kombinovanou vakcínou proti tetanu, černému kašli a záškrtu dohromady. Na onemocnění černým kašlem je třeba myslet i u očkovaných osob, které trpí dlouhodobějším kašlem, který nereaguje na léčbu.

zdroj: Hygienická stanice hl.m. Prahy