Jestliže se v poslední den roku všeobecně uplatňuje ve vztahu k používání pyrotechniky benevolentní přístup, pražský magistrát upozorňuje, že jsou jasně určené meze. Městská vyhláška zakazuje amatérské používání volně prodejné pyrotechniky nejen v blízkosti zoo a zvířecích útulků, nemocnic či domovů seniorů, ale také plošně v centru města vymezeném památkovou rezervací, na náplavkách i vltavských ostrovech či v parcích nebo v chráněných územích. A vztahuje se to jak na silvestrovské oslavy, tak na Nový rok.

V souvislosti s nedovoleným odpalováním pyrotechniky před půlnocí i po ní vedení města upozorňuje, že na dodržování vyhlášky budou dohlížet příslušníci městské policie i Policie ČR. Kdo si z minulosti pamatuje mraky rozjařených lidí s výrazným zastoupením cizinců slavících třeba na velkých náměstích v centru metropole, kolem přelomu roku ozářených pyrotechnikou málem jako ve dne, musí připustit, že to hlídky nebudou mít jednoduché.

I pokud se rozhodnou postupovat ve skupinkách. A stěží budou mít šanci věc projednat s více než několika jednotlivci. Magistrát nicméně upozorňuje: ve správním řízení mohou policisté i strážníci uložit pokutu do výše deseti tisíc korun, ve správním řízení by pak sankce mohla být i stotisícová.

Kutilství zavání špitálem i kriminálem

Svá pravidla upravující používání pyrotechniky pak mají i města a některé obce ve středních Čechách. Středočeská policie v souvislosti se silvestrovskou pyrotechnikou upozorňuje zejména na zodpovědný nákup i bezpečné zacházení. „Chvilková neopatrnost může změnit nejen váš život!“ varuje Lucie Nováková z lidnatého územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Jak policisté, tak zdravotničtí záchranáři a hasiči rok co rok apelují na zdravý rozum a čistou hlavu – a pravidelně se stává, že záchranné složky nezůstanou bez práce. Bohužel nejsou výjimkou nejen požáry, ale ani popáleniny či devastující zranění.

Policistka Irena Pilařová zdůrazňuje, že pyrotechnické výrobky je třeba používat na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, a výhradně způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Nikdy se nepokoušet o doplnění dalšími komponenty k zesílené účinku!

„Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky,“ varovala Pilařová s tím, že hrozí nejen újma na zdraví či poškození majetku v případě neočekávané exploze, ale případný „kutil“ se také může dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování. Z trestního zákoníku vybrala i další paragrafy, na jejichž uplatnění může dojít, pokud se oslavy s rachejtlemi nemile zvrtnou: poškození cizí věci, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti – a dokonce i usmrcení z nedbalosti (třeba takzvaná kulová puma skutečně dokáže zabít). Ale i obecné ohrožení z nedbalosti. A také mohou být ve hře náhrady škody; i v řádu milionů korun. To vše ukazují letité policejní zkušenosti.

„Alkohol a jiné návykové látky obecně snižují úsudek, a proto je před použitím těchto výrobků neužívejte,“ doporučuje dále Pilařová. Radí také, že při selhání odpalu je třeba vyčkat nejméně 10 minut (či podle návodu i více) – a teprve pak začít výrobek likvidovat v souladu s návodem k použití. „Nedodržení této zásady je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou,“ varuje.

Zdálo by se, že jde o samozřejmosti, které ani není třeba připomínat – nicméně zkušenosti ukazují, že jejich zdůrazňování nebylo dost…

Nač pamatovat při zacházení s pyrotechnikou
- Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku. Čtěte a dodržujte návod k použití. Zakoupené výrobky ukládejte mimo dosah dětí.
- Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí. Používejte je jen tak, jak stanoví výrobce.
- Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině. Na tržištích hrozí navlhnutí zboží, kdy papírový obal ztrácí pevnost – a při odpalu mohou hořící části vyletět nepředvídatelnými směry.
- Pamatujte, že pyrotechnické slože mohou mít při hoření teplotu až několik tisíc stupňů Celsia.
- Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat. Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru.
Zdroj: Policie ČR