Stopu příběhu, který se snad vymyká všední každodennosti, možná objevila Eva Ryšavá, když se probírala částí odpadků shromážděných v zóně s obchody.

Ze směsného odpadu nájemců prodejních prostor vytáhla na pohled zachovalé součásti jednotného oblečení pro personál pečující o zákazníky. Dal snad někdo výpověď? Či v práci skončil proto, že ji dostal? Případně se neosvědčil ve zkušební době? Anebo se přihodilo něco docela jiného?

Odpadky mohou vyprávět příběhy

S přebíráním odpadu má Středočeška Ryšavá spoustu zkušeností. Nepracuje ovšem někde v třídírně – ani třeba jako kriminalistický technik, kteří by o probírání popelnic a kontejnerů při hledání stop či důkazů mohli vyprávět.

Je zaměstnána v INCIEN neboli Institutu cirkulární ekonomiky. Jako konzultantka, ale s prohlížením odpadů má obsáhlé zkušenosti. Je to služba, kterou INCIEN už nějakých osm či devět let nabízí obcím či firmám (včetně obchodních center) majícím zájem o zlepšení přístupu ke třídění; se stejným posláním dokonce tým institutu objížděl i fotbalové stadiony: i tam mapoval vznikající odpad.

Směsný odpad, který vyhazují jak nájemci obchodních prostor, tak zákazníci, přetřídili výzkumníci v Centru Černý Most. | Video: Milan Holakovský

Za bezmála dva roky, po které pro INCIEN pracuje, už Ryšavá výjezdy za analýzou odpadu spočítat nedokáže. Bývají si dost podobné, i když třeba smetí z fotbalových arén je přece jen dosti specifické; i přesto, že se místní provozovatelé snaží tam, kde to je možné, zavádět používání zálohovaných kelímků.

Někdy se ale podaří narazit mezi odpadky na stopy příběhů, jež nepostrádají dramatický nádech. „Občas nacházíme například roztrhané fotografie,“ řekla Ryšavá Deníku. „I svatební,“ doplnil seniorní konzultant INCIEN Petr Novotný, jenž měl ve čtvrtek tým přebírající odpad v CČM „na povel“.

Plasty mají objem, gastroodpad váhu

Zástupci institutu přijeli na Černý Most na pozvání spolupracující společnosti JRK, jež se snaží zlepšit nakládání s odpady důrazem na maximální třídění, na zužitkování bioodpadu v kompostárnách či bioplynových stanicích – a rovněž předcházením jejich vzniku. Společně předloží vedení CČM zjištěná data a návrhy, které by měly pomoci k „zelenějšímu přístupu“.

Hned po naplnění prvních dvou pytlů přetříděným materiálem vybraným ze směsného odpadu odloženým zákazníky, v zázemí prodejen i z gastra v takzvaném food courtu je Novotný ukázal technickému manažerovi CČM Milanu Bartlovi. Jeden zjevně lehký, ale objemný, druhý sice relativně nevelký, ale mající váhu. Tedy: plasty potřebující prostor a těžký gastroodpad.

Přetříděný odpad v Centru Černý Most tým Institutu cirkulární ekonomiky zvážil, aby mohl zadavateli výzkumu poskytnout přesné a konkrétní údaje. | Video: Milan Holakovský

Plasty mohou být vytříděné – a odpad z jídelní zóny představuje ideální materiál do kompostu. V prostoru severního zásobovacího dvora CČM, který byl ve čtvrtek přetřídění vyhrazen, nebyl problém přesvědčit se o tom okem i nosem. Takovéto využití přitom nepředstavuje jen „ekologický“ pohled: může mít zásadní dopad na odpadové hospodářství.

„Když odstraníme objem a hmotnost, budeme pak možná potřebovat jen polovinu nádob na směsný odpad,“ poznamenal Novotný. Průběžně pak upozorňoval i na další problémy: množství PET láhví i papírových obalů od rychlého občerstvení ve směsném odpadu, nesešlápnuté obaly od nápojů. V jiné várce odpadu zase mohou převažovat výplně z bot, obaly a plastová ramínka, doplněné několika obaly od svačin prodavaček… Na závěr pro vedení CČM připravil i přehled s uvedením hmotnosti jednotlivých dále využitelných komodit, jež jeho tým vytřídil ze vzorku směsného odpadu.

Budou nájemci chtít být pečlivější?

„Sleduji to každý den, takže to pro mě není překvapení,“ řekl Bartl Deníku k prvním poznatkům z prohlídky.

„Rádi bychom pochopili situaci, kterou tu máme se směsným – tedy netříděným – odpadem. Potřebujeme zjistit míru třídění – získáme data a na základě toho se dozvíme, co bychom ještě mohli zlepšit; jaké množství odpadu by se ještě dalo efektivněji vytřídit. Na základě toho chceme nastavit nové procesy s našimi partnery: jedna věc je zefektivnění sběru a tou druhou je edukovat naše nájemce a zároveň i zákazníky a návštěvníky centra, jak lépe třídit a jaký to má dopad na životní prostředí,“ konstatoval Bartl.

S tím, že vedení CČM ví o množství odpadu, který by se dal vytřídit lépe – a cílem aktuální analýzy je podpořit tyto „pocity“ čísly.

Papírové upozornění ve směsném odpadu

Nájemci se podle Bartlových slov už nyní ve smlouvách zavazují, že budou třídit – a vedení CČM chce nyní doplnit vysvětlování k důvodům a účelu. „Po této prvotní fyzické analýze budou následovat nějaké kroky a opatření – a s určitým odstupem pak budeme dělat další, kontrolní fyzickou analýzu. Budeme si chtít potvrdit, jestli to k něčemu vedlo,“ konstatoval Bartl.

Snad tohle poučení povede k nějakému cíli. Snad. Čtvrteční přetřídění totiž také ukázalo, že se najdou lidé, kteří si honit triko kvůli separování odpadu nikterak nemíní. Ukázalo se totiž, že na tuto „kontrolu“ byli někteří zaměstnanci upozorněni předem – s tím, že tentokrát se mají třídění věnovat obzvlášť pečlivě. Poznat to při přebírání odpadu ale nebylo. Tým INCIEN se už uprostřed práce mohl shodnout na hodnocení, že je to zde vlastně stejné jako jinde.

Že minimálně někteří zaměstnanci věděli předem, co se chystá, potvrdilo upozornění nalezené v odpadu. Papír, na němž je napsáno: „2. 4.–4. 4. pozor na třídění odpadu (bude se to kontrolovat). Opravdu roztřídit!“ Právě osud této cedule je přitom obzvlášť varující. Pokud se jí chtěl někdo zbavit, měl ji – v souladu s pokyny – vyhodit mezi papír. Nalezena ale byla ve směsném odpadu…

Z posouzení směsného odpadu vzejde zásadní doporučení

- V Centru Černý Most byla ve čtvrtek 4. dubna posouzena asi pětina běžné denní produkce směsného odpadu. Došlo na přetřídění zhruba 400 kg odpadu – a průměrná denní produkce se odhaduje kolem dvou tun.

- Výsledky odpovídaly očekáváním, když významný podíl představoval bioodpad z food courtu.

- Zhruba 30 procent posuzovaného materiálu skončilo ve směsném odpadu „správně“; zbývajících 70 procent by bylo možné roztřídit.

- Překvapením se staly stovky PET láhví a plechovek pocházející z veřejných prostor (chodeb) centra. Nelze to však klást za vinu jen přístupu návštěvníků a jejich nedostatečné aktivitě při třídění. Ukázalo se, že do směsného odpadu uklízečky odložily i žluté pytle s již vytříděnými obaly. Ani je však nelze vinit: ukázalo se, že v zázemí centra není dostatek kontejnerů pro ukládání separovaného odpadu. To bude představovat jeden ze zásadních podnětů pro zlepšení.

Zdroj: Petr Novotný, Institut Cirkulární Ekonomiky