Projednaný návrh není finální verzí. Rozpočet 1. prosince projednají pražští radní a následně zastupitelé. Letos Praha hospodaří s výdaji 56,3 miliardy a příjmy 42,1 miliardy.

„Nyní je návrh rozpočtu z 98 procent hotový, dolaďujeme ještě dvě kapitoly rozpočtu," řekla na jednání výboru ředitelka magistrátního odboru rozpočtu a zástupkyně ředitelky magistrátu Zdena Javornická. Které oblasti ještě úředníci s politiky dopracovávají, neřekla.

Nejvyšší běžné výdaje by měly jít do oblasti dopravy – v rámci běžných výdajů by to mělo být 17,58 miliardy korun, o zhruba sedm miliard méně půjde do školství. Do městské infrastruktury by mělo být vloženo 1,6 miliardy, stejná částka pak půjde do zdravotnictví a sociální péče. Běžné výdaje v oblasti bezpečnosti pak přesáhnou dvě miliardy.

Na investice by mělo jít v příštím roce přes osm miliard. Nejvíc peněz spolkne doprava a městská infrastruktura. V rozpočtu jsou totiž zahrnuty finanční prostředky, které bude mít Praha na dofinancování stavby tunelu Blanka a výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod.

Nejvíce peněz z výběru DPH

V oblasti příjmů získá Praha nejvyšší částku z výběru DPH, a to 19,8 miliardy korun. Po zhruba 10 miliardách pak získá z daně z příjmu fyzických osob a daně právnických osob.

V rámci rozpočtu na příští rok by se měla zvýšit částka, kterou dá magistrát městským částem. V roce 2016 by to mělo být 4,068 miliardy korun, což je asi o 500 milionů více než letos. Důvodem je, že Praha zvýšila příspěvek městským částem z 2500 korun na obyvatele na 2900 korun.

Materiál, který výbor projednal, je takzvaný materiál pro radu, v němž nejsou zahrnuty převody financí, zastupitelé projednávají materiál již se zapracovanými převody z letošního roku. Převody by v rámci rozpočtu na rok 2016 by měly být ve výši 4,5 miliardy.

Celkově by měla Praha hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši příjmů a výdajů 55,5 miliardy korun. Do této částky jsou započítány vlastní finanční zdroje magistrátu, například dividendy z městských firem.

Čtěte také: Zastupitelé schválili více peněz pro radnice