Navenek původní podoba stavby z roku 1895, tedy očištěná od přístaveb vzniklých zejména v roce 1928, ale uvnitř skryté moderní technologie. To je proměna, jíž v rámci rozsáhlé rekonstrukce prochází památkově chráněná budova známá pod označením Burza v Holešovické tržnici. Hlavní město do navrácení jejího lesku investuje 200 milionů korun. Tak alespoň zní aktuální odhad.

Po skončení prací bude tato hala číslo 4 opět vítat návštěvníky přicházející pro kulturní zážitky, ale i pro ty gastronomické.

A Tomáš Hübl, předseda představenstva společnosti Výstaviště Praha, která tržnici od loňského července spravuje, se netají představou o výsledku: dominantní budova areálu někdejších Ústředních jatek královského města Prahy se promění v nové místo pro setkávání Pražanů.

Zachovat historii, pokud to jde

Rekonstrukce, jež se musí vyrovnávat i s citelnými následky povodní, má trvat zhruba dva roky.

„Vznikne honosný multifunkční sál pro kulturní a společenské akce, a to v unikátních novorenesančních prostorách, kterých po Praze mnoho nenajdeme. V plánu je opětovné otevření restaurace s oblíbeným posezením na předzahrádce pod korunami stromů a také na nově vybudované pobytové terase,“ shrnul Hübl, co se chystá.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce podle architektonického návrhu společnosti SGL Projekt a technického projektu od společnosti Digitry je maximálně respektovat historii. Byť poté, co se počátkem letošního roku společnost KONSIT pustila do práce, lidé žijící v okolí sledovali, jak se podoba objektu, na niž byli zvyklí, proměňuje: došlo totiž na bourání pozdějších přístavků, jestliže je cílem vrátit budově úplně první podobu z roku 1895.

Pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti) připomněl, že na bourání, vyklízení a vyndavání oken záhy naváže odstrojování střechy spojené s její opravou.

„Původně valbová střecha s dekorativní mříží na vrcholu bude zateplena a kompletně zrenovována. Podlaha musí být bohužel kompletně vyměněna, povodně zde zanechaly velkou škodu; štuky však zůstaly ušetřeny,“ konstatoval Zábranský. S dodatkem, že fasáda bude zrestaurována – a samozřejmě zůstanou zachovány původní sochy.

Milníky: jatka, tržnice i povodeň

Podoba jatečního areálu, od počátku připravovaného k tomuto účelu, se začala rodit v roce 1885 nejen za účasti architektů, ale představitelů řezníků či se zřetelem k potřebám dobytčího trhu. Samotnou podobu „Bursy“, jak se tehdy psalo, navrhl městský inženýr Josef Srdínko roku 1890. Její stavba začala v březnu 1893 – a již 1. července 1895 přivítala slavnostně otevřená budova veřejnost.

Zprvu sloužila jako burza dobytka poráženého na místních jatkách, kdy důležitou roli hrály jak větší dvorana, tak kanceláře jednotlivých obchodníků. Dobové záznamy připomínají, že vedle kanceláře agentů byly k dispozici hlavní sál, sál burzovní, hostinec pro čeleď a honce (tedy lidi přivádějící zvířata na porážku), hostinské pokoje (dnes bychom řekli penzion či hotýlek), kuchyně, pošta s telegrafem, ale i pivní sklep s lednicí a sklad paliva. Po vzniku Velké Prahy v roce 1928 byl objekt rozšířen jižním směrem a došlo i na hranolové přístavby v patře.

V pozdějších obdobích zde působily také záložna a restaurace. Vyhlášenou a hojně navštěvovanou jateční restauraci provozoval před druhou světovou válkou Václav Švec. Jako centrum podnikání i společenského dění fungoval objekt až do konce německé okupace.

close Historické snímky někdejší „Bursy“. info Zdroj: archiv SGL Projekt zoom_in Historické snímky někdejší „Bursy“.

Pak zde začala působit družstva Drujat a Druvel. Mezi nimi se však objevovaly spory, a to nejen vlivem konkurenčního prostředí, ale i v souvislosti se vznikem buněk Komunistické strany Československa na podzim roku 1946.

Po převratu v roce 1948 se restauratér Švec, původně nájemce prostor, stal zaměstnancem družstva Drujat. Poměry se však nadále měnily a od počátku roku 1951 přešla veškerá činnost pod Pražský průmysl masný. Tento podnik zde působil po tři desetiletí. V roce 1983 holešovická jatka činnost ukončila a areál byl upraven na tržnici.

Samotná budova Burzy střídala různé využití, velká proměna objektu byla naplánována v roce 1985: měla tam vzniknout restaurace III. cenové skupiny. V roce 1989 přestavba k tomuto účelu skutečně začala, ale práce provázely problémy.

Dalšími významnými mezníky se staly roky 1993 (prohlášení kulturní památkou) a 1995 (pronájem firmě Delta Climatizer se záměrem vytvořit výstavní sál a se zahájením dílčích rekonstrukcí). Účely využití se pak střídaly až do roku 2002, kdy areál zasáhla ničivá povodeň. Následně objekt Burzy zůstával po dvě desetiletí zavřený.

Pestrá nabídka pro všechny generace

V Holešovické tržnici, jak zní nový název, kde je nyní hojně navštěvována především Hala 22 fungující jako tržiště s ovocem, zeleninou a převážně lokálními potravinami, není aktuální ruch kolem budovy Burzy jedinou předzvěstí změn.

Linda Antony za společnost Výstaviště Praha, která tehdejší Pražskou tržnici převzala do správy před devíti měsíci, připomněla, že se celý komplex má změnit v areál pro všechny generace, který bude místem nejen pro nákupy a služby, ale také nabídne kulturní i společenské vyžití a relax, stejně jako příležitost k setkávání lidí.

V některých halách se rekonstrukce rozběhly, pro další nyní vznikají projekty. Proměna Burzy tedy není osamoceným počinem. Vzniká také návrh nové úpravy prostranství mezi halami – takzvaných meziprostor. Na projekční práce mají navazovat samotné úpravy prováděné v několika etapách. „Nové podoby první části Tržnice by se mohli návštěvníci dočkat zhruba v roce 2027,“ připomněla Antony.

Upozorňuje současně nejen na nové obchodníky, ale také na loňský úspěch akcí, které se budou opakovat i letos – oslav dne dětí, svátku mrtvých nebo festivalu UKA Ukrajinu! To potvrzuje i programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.

„Letos chceme potvrdit ohlas Mexického svátku mrtvých a úspěšných akcí pro rodiny s dětmi – Dne dětí a Back to School. S velmi hezkou odezvou se setkala i akce Pražská produkce, kde se mohli návštěvníci dozvědět mnohé o pěstování ovoce a zeleniny ve velkých městech.“ Upozorňuje však i na počiny jiných pořadatelů: MINT Market, LEMARKET nebo „udržitelný obchoďák“ SWAP Prague.

„Velkou výzvou letošního roku je Pražské Quadriennale, které se tentokrát koná právě v Tržnici,“ připomněl Tošovský. Řadu vlastních programů v oblasti kultury také nabízejí trvalí nájemci: Jatka 78, Trafo Gallery, Rock Opera Praha a SaSaZu.