České poště se v závěru loňského roku nepřihlásil žádný zájemce o odkup budovy v Jindřišské ulici. Vyvolávací cena byla 1,538 miliardy korun.

Hlavním problémem, proč město odmítá koupi budovy, je podle magistrátu celková plocha objektu. Ta je sice srovnatelná se stávajícími prostorami úřadu, ale po odečtení plochy potřebné pro pobočku České pošty je zbývající část budovy pro potřeby úřadu nedostatečná. Jedná se o kancelářské, obslužné, skladovací a manipulační prostory.

Budova České pošty v Praze na Pankráci, jejíž prodej by měl vynést přes tři sta milionů korun.
Praha odkoupí nemovitosti České pošty v Krči. O její služby ale lidé nepřijdou

„Dalším důvodem, který se plně projevil teprve po podrobném prostudování dostupné dokumentace výběrového řízení, je nevyhovující dispoziční řešení, které neodpovídá struktuře úřadu a nutnosti plnit zákonné požadavky na některá jednání s klienty (např. neveřejnost jednání), přičemž rozsah nutných stavebních úprav adaptujících budovu pro potřeby moderního úřadu 21. století značně převyšuje původní předpoklady a navýšené výdaje na nezbytné stavební práce by tak zvýšily celkové náklady transakce pro hlavní město," sdělil mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofman.

Vzhledem k tragické události, která se odhrála na konci loňského roku, je významným problémem budovy také obejktová bezpečnost. Umístění pobočky České pošty a úřadu do jedné budovy vytváří složitou situaci. Didpozice veřejných prostor v přízemí budvy neumožňuje zabránit prolínaní jednotlivých provozů a nelze tak zajistit plnění nezbytných bezpečnostních opatření.

„S ohledem na výše uvedené nemůže hlavní město v případě budovy v Jindřišské ulici v jednání o jejím nabytí do svého vlastnictví pokračovat," dodal Hofman.

Hybernská office, návrh Klaska Ltd, vizualizace, studio Negativ
Další projekt v okolí Masaryčky: Proměnu pošty navrhl žák Zahy Hadid

Budova v Jindřišské ulici vznikla mezi roky 1871 a 1890 a její první zásadní přestavba byla v letech 1896 až 1899. Další významnější přestavba se konala v letech v 1912 a 1920 až 1921. Z toho vycházelo i ocenění nemovitosti, které bylo základem pro výpočet vyvolávací ceny. V letech 1996 až 1999 stavbaři v objektu udělali generální rekonstrukci.