Pokud EK rozhodne tak, jak primátorka předvídá, pak dokument vejde ještě letos v platnost a magistrát hlavního města jej uvede do praxe. Jak se vše konkrétně projeví?

Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) například začnou v zastavitelném území metropole mizet velkoformátové billboardy o ploše nad šest metrů čtverečních.

„Většina evropských měst umísťování velkoplošných reklam přísně omezuje. Po podobném kroku v Praze dlouhodobě volá odborná i laická veřejnost a pro přísnější omezení se vyslovily i jednotlivé městské části a příslušné odbory magistrátu," vysvětluje IPR.

Připomeňme, že právě zamýšlená regulace reklamy učinila z PSP výbušné politické téma.

Zuřivá antikampaň i rozpad koalice

Nyní již přepracovaná striktnější verze z dílny exprimátora Tomáše Hudečka (nestr., dříve TOP 09) se na konci minulého volebního období stala trnem v oku billboardové lobby. Ta mimo jiné rozpoutala zuřivou antikampaň nejen proti Hudečkovi samotnému, ale i proti PSP. Firmy živící se pronajímáním reklamních ploch dosud upozorňují, že Praha jim výše zmíněným způsobem hodlá bránit v podnikání a některé zvažují žaloby.

Varoval před tím Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Za takřka likvidační označil ještě Hudečkovu verzi například šéf firmy BigBoard Richard Fuxa a hovořil o možné arbitráži, v níž by se „hrálo" o odškodné ve výši miliardy korun. Tento problém nebyl zdaleka jediným, který poznamenal proces vzniku a schvalování PSP.

Také Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) loni v lednu dokonce pozastavilo účinnost dokumentu na dlouhých patnáct měsíců kvůli údajným věcným nedostatkům. Jedním z nich byla právě chybějící notifikace EK. MMR pak dokonce hrozilo, že v novém znění stavebního zákona vypustí sto let trvající privilegium Prahy řídit se vlastními stavebními předpisy.

Vše vygradovalo v kompetenční spor mezi primátorkou a jejím tehdejším náměstkem Matějem Stropnickým (SZ, Trojkoalice), který po odebrání PSP z kompetence Stropnického přerostl ve spor koaliční a byl jednou z příčin faktického rozpadu magistrátní koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.

Přesto se nakonec v říjnu loňského roku podařilo rozhádané koalici novelu PSP schválit, odeslat k připomínkovacímu řízení MMR a posléze i ke schválení EK.

Podle představ hlavního města?

Krnáčová ve středu na Žofínském fóru zmínila, že zdlouhavý a politicky bolestivý proces se již zřejmě chýlí ke konci. Co dále tak zavedení nových PSP Praze přinese?

Mimo jiné třeba výškovou regulaci budov i mimo historické centrum města. „Nový předpis zavádí systém výškových hladin pro snazší posuzování výšek a jejich rozlišení. Dokud územní nebo regulační plán nestanoví tyto hladiny, bude výška nových domů regulována podle výšky okolních domů. Zde předpis nově stanovuje jasná pravidla, jak se výška měří a co ji smí překročit a o kolik," uvádí IPR.

Pražské stavební předpisy se dále podle IPR po sedmdesáti letech vrací k tradičním nástrojům, které znovu umožní výstavbu čtvrtí, jako jsou Vinohrady nebo Dejvice.

„Ty totiž podle dosavadního předpisu nebylo možné realizovat. Praha se vrací k ověřeným pojmům jako je uliční nebo stavební čára, které budou muset stavebníci respektovat. Například regulativ stavební čáry nově chrání nezastavěné vnitrobloky a obecně řeší vztah zástavby k veřejným prostranstvím. Uliční čára zase pomáhá definovat, co je veřejné a co je již v zodpovědnosti soukromých stavebníků. Dále určuje pravidla pro umisťování dopravní a technické infrastruktury tak, aby umožňovala tvorbu kvalitního města, včetně stromořadí v ulicích," popisuje dále institut.

Novinkou po zavedení PSP do praxe se má stát důraz na kvalitu veřejných prostranství. Dokument zavádí například standardy dopravních řešení, uspořádání uličního profilu, nebo stromořadí. Také předepisuje na hlavních ulicích vytvořit podmínky pro živý parter, jako jsou třeba kavárny nebo obchody.

Každá nová ulice má mít chodník

„Nařízení zohledňuje také pěší a cyklistickou dopravu a požadavky na obytnou kvalitu veřejných prostranství. Požaduje, aby každá nová ulice měla chodník, nebo byla řešena formou obytné ulice. Pro pěší musí být vždy zajištěn průchod široký alespoň 1,5 metru. Díky nařízení budou sdružovány sloupy semaforů, trolejí a uličních lamp, aby nebránily volnému průchodu," vyjmenovává IPR.

Kvalitu veřejných prostranství má zajistit také bezbariérovost a průchodnost města. PSP prý zajistí více bezbariérových přechodů na ulicích na úkor nebezpečných a těžko přístupných podchodů a nadchodů. U novostaveb pak PSP nařizují respektování kontinuity pěšího pohybu na chodníku.

Podél Vltavy a Berounky, ale i menších vodních toků se pak podle PSP musí nově zřizovat nábřeží a parkově upravené plochy tak, aby byl zajištěn volný průchod pro účely rekreace.

Dokument také vyžaduje vznik stromořadí na městských třídách a významných ulicích širších než dvanáct metrů. Na základě připomínek městských částí se zabývá i komplexní regulací parkování. Stanoví například minimální počet parkovacích míst u novostaveb, kancelářských budov a obchodů, nebo vykazuje auta z uličního prostoru.

Zároveň navyšuje požadavky na počet parkovacích míst na okraji metropole až o čtyřicet procent, zatímco v centru, kde je dobře dostupná síť městské hromadné dopravy, požadavky až o dvacet procent snižuje.

O Pražských stavebních předpisechStavební předpisy jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a řídí se jimi výstavba ve městě. Praha má vlastní stavební předpisy jako jediné město v zemi už sto let.

Problémy s novelou PSP začaly na konci roku 2014 za tehdejšího primátora Tomáše Hudečka, kdy se proti ní tvrdě postavila billboardová lobby. Pokračovaly i celý minulý rok a vyústily až v kompetenční spor na magistrátu a následně přispěly k prohloubení politické krize mezi ANO a ČSSD na jedné straně a Trojkoalicí na straně druhé. V lednu 2015 pozastavilo Ministerstvo pro místní rozvoj jejich účinnost na patnáct měsíců a hrozilo úplným zrušením PSP v novele stavebního zákona. Vloni v říjnu se nakonec magistrátní koalici podařilo upravenou novelu PSP schválit a odeslat ministerstvu k připomínkovacímu řízení a následně i k Evropské komisi k notifikaci. Ta má být hotová do konce února.

Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) metropole vlastní předpisy nepotřebuje. Stačí jí prý kvalitní celostátní norma s modifikací pro památkově chráněné objekty. Developeři i Česká komora architektů oponuje, že neexistence vlastních předpisů výstavbu zkomplikuje.