„Základním cílem je ukázat, jak se má celá síť rozvíjet, kde bychom chtěli být za 13 let a na kterých akcích má Praha zájem. Je to důležité pro městské části, mohou si uzavírat a plánovat revitalizace daného území a plánovat další investice," řekl primátorčin náměstek pro dopravu Petr Dolínek.

Tři tramvajové tratě a dvě smyčky 

Celá koncepce se skládá ze tří částí. První část zahrnuje projekty, které jsou v souladu s územním plánem města a jsou v pokročilém stavu přípravy, tj. předpoklad zahájení prací je do pěti let. Pražský dopravní podnik (DPP) v této části počítá s vybudováním tří tramvajových tratí a dvou tramvajových smyček.

Druhá skupina obsahuje projekty, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, nebo jsou u nich projednávána schválení záměru či pořizování změny územního plánu. Cílem je, aby tyto projekty mohly být provedeny do roku 2030. Konečně třetí skupina obsahuje výhledové záměry. U nich je cílem vyřešit zanesení do územního plánu.

Tramvaje přepraví přes 360 milionů cestujících

Podle některých opozičních zastupitelů je dokument z „říše snů“ a jde pouze o předvolební tah. Zastupitel za piráty Mikuláš Ferjenčík materiálu vytknul, že  např. dostavba trati z Vinohradské k hlavnímu nádraží je ve třetí a nikoli v první části dokumentu. Dolínek tvrdí, že materiál se bude v budoucnu měnit podle aktuální potřeby. Je tedy možné, že se trať z Vinohradské nakonec posune do první skupiny.

Délka tramvajové sítě v metropoli je 142,4 kilometrů. Asi padesát procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese, další jezdí po vozovkách spolu s auty. Tramvaje v Praze přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.