Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (Spojené síly / STAN) nové standardy udrží ve městě vláhu a přispějí tak k naplňování klimatických plánů metropole. Řešit mají i praktické problémy, které nastávají po vzniku nových veřejných prostranství.

„Když developer předává infrastrukturu městu, tak komunikace přejímá do správy buď Technická správa komunikací (TSK) nebo městská část, sítě zase síťaři, právě s nádržemi či odvodňovacími prvky to ale bylo dosud složitější. I zde teď došlo k určité dohodě,“ sdělil Hlubuček. Všechny tyto prvky mají nově být ve správě Pražské vodohospodářské společnosti, o vodu v zeleni se postarají Lesy Praha a kolem pozemních komunikací TSK.

Nový Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí je více než dvousetstránkový materiál z dílny Institutu plánování a rozvoje (IPR). Určuje obecné standardy i konkrétní technické požadavky, které budou závazné pro všechny městské firmy.

„V českém prostředí je to jistý průlom v tom, že nejde o standardy pouze v oblasti plánování, ale i návazné péče. Většina stromů totiž hyne kvůli nedostatečné péči,“ upozornil náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09).

Jak připravit místo pro stromy

Podle dalšího náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) pomohou nová pravidla projektantům určit to, jak například připravit místo pro stromy. Za dobrou realizaci už podle těchto standardů označil Scheinherr dosadbu stromů na Smetanově nábřeží.

„Specialisté zkontrolovali stav a potenciál současných stromů. Dendrologové navrhují speciální směs a prostor pro kořenový systém. Součástí posudku je rovněž řešení zavlažování. Tedy odpověď na otázku, jestli je možné využít dešťovou vodu ze silnice,“ prohlásil Scheinherr.

Dokument mimo jiné konstatuje, že „výsadbová jáma musí mít ve vhodných podmínkách šíři minimálně 1,5 x násobek velikosti zemního balu nebo kořenové soustavy prostokořenné sazenice“. Městský standard bude jakožto „významný prvek modrozelené infrastruktury“ závazný pro všechny příspěvkové organizace města i městské „akciovky“.

„Praha nutně potřebuje jednotné podmínky pro péči o stromy. Dnes můžeme vidět, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými správci městské zeleně. Při rekonstrukcích, či samotných výsadbách jsou zásadní nedostatky v prokořenitelném prostoru, kdy každý ze správců má jinak velké sadbové jámy, jiný substrát a provádí například i jiný plán zálivek,” dodal k tématu zastupitel Tomáš Murňák (Piráti), který si od jednotných pravidel slibuje výrazné zlepšení kondice i životnosti jednotlivých stromů a „plné využití jejich potenciálu“.

Jednotná pravidla považují magistrátní politici a úředníci také za první krok ke vzniku celoměstského systému stromořadí s blahodárnou funkcí na pražské klima. Koaliční vedení počítá i s navýšením rozpočtu na údržbu zeleně. Z letošních zhruba 100 milionů korun by příští rok mohlo být až 230. Primárně jde o peníze určené na péči o 60-70 tisíc stromů, které spravuje TSK. Každý z těchto stromů letos prochází nebo prošel kompletní pasportizací, která popisuje jejich stav.