Projíždět Prahou takřka celý rok na stupni prázdninového provozu? Bez čekání v kolonách kvůli uzavírkám či nehodám, a to za volantem auta i na sedadle MHD?

Takto odvážné ambice má plán na zavedení systému takzvaných chytrých křižovatek, pocházející z „dílny" primátorova náměstka pro dopravu Josefa Noska. V horizontu šesti let (za tak krátkou dobu by prý mohl být projekt kompletně dokončen pozn. red.) by se dle Noska mohla plynulost provozu pražské dopravy zlepšit až o pětinu oproti současnému stavu.

Omezí se i hluk

A nemá jít jen o samotnou plynulost. Systém rovněž aspiruje na regulaci hlukové a dokonce i emisní zátěže v konkrétních oblastech dle aktuální potřeby. Praha by se tak za předpokladu realizace projektu zařadila po bok dopravně vyspělých západoevropských metropolí jako je Berlín či Londýn, kde takzvaná telematika naplno funguje.

Její využití v rámci pražské dopravy už letos v létě v diskusi o změnách v MHD doporučil také dopravní expert z ČVUT Petr Moos. Jde podle něj o podstatně realističtější řešení v porovnání s výstavbou nadúrovňových křižovatek a dalších tunelových komplexů typu Blanka.

A jak by měl systém, za nějž v radě hlavního města náměstek Nosek lobbuje, v praxi fungovat? „Chceme, aby semafory dokázaly reagovat nejen na situaci v jejich bezprostředním okolí, jak je tomu dnes, ale aby doslova uvažovaly v celoměstském kontextu," nastínil Nosek.

Při nehodě pomohou objízdné trasy

Vzorovou situací by mohla být například vážná dopravní nehoda na Letné ve směru Hradčanská Letenský tunel. Telematický systém by po zaznamenání havárie okamžitě varoval a případně odkláněl řidiče na Prašném mostě, ve Střešovicích, v Dejvicích, nebo už i na Bílé Hoře na objízdné trasy.

„Prostě nasměruje auta tam, kde bude volno, nebo dle aktuální situace upraví cyklus tak, aby se už vzniklá kolona rozjela," potvrdil Nosek s tím, že inteligentní dopravní systém bude dokonce schopný sám dopředu předvídat nebezpečí vzniku kolony, a to až s třicetiminutovým předstihem.

Hlavní město nutně potřebuje zapracovat na zlepšení plynulosti dopravy. Ze statistik, zveřejněných nedávno magistrátem totiž vyplývá, že za posledních 12 let v metropoli zhoustl provoz o celých pětatřicet procent.

Klíčový je rok 2018

Vedle dokončení Pražského okruhu by nejpozději do roku 2018 měl napomoci přechod na inteligentní systém řízení všech křižovatek ve městě. Vedle dopravních expertů je o tom přesvědčen i primátorův resortní náměstek Josef Nosek. Ten tvrdí, že realizace takzvaného telematického projektu mimo jiné umožní výraznější preferenci městské hromadné dopravy. „Chceme-li, aby se po Praze jezdilo plynuleji, máme dvě možnosti. Buď budeme stavět nové silnice, mimoúrovňové křižovatky a tunely, nebo vsadíme na telematiku," konstatoval Nosek s tím, že zásadní dopravní stavby typu tunelů a mimoúrovňových křižovatek nejsou vzhledem k rozpočtu Prahy reálné.

„Naopak přechod na inteligentní systém řízení stávající pražská síť semaforů po technické stránce bez problémů umožňuje," ujistil náměstek primátora. Jisté překážky však existují. Vedle nutnosti konzultace o nastavení parametrů s Policií ČR bude nezbytné, aby rada hlavního města schválila náklady spojené se zavedením systému. Jedná se asi o 156 milionů. „Zatím jsem na to peníze nedostal," dodal Nosek.

Fakta:

Aktuálně je v Praze 596 světelných křižovatek, z toho 90 % funguje v tzv. režimu dynamického řízení. To znamená, že křižovatka dokáže jen částečně reagovat na provoz ve svém okolí. Problémem je, že křižovatky zatím nevyužívají tzv. vyšší algoritmy řízení, tedy že se samy nedokážou zkoordinovat v rámci větší oblasti.