Projekt modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem úspěšně pokračuje. Už více jak rok prochází rekonstrukcí úsek mezi pražskými Bubny a Výstavištěm.

Výrazně pokročila například výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech a navazujících estakád. Ty nahradí jak přejezd v Bubenské ulici, tak i železniční náspy, které dosud rozdělovaly velkou část Holešovic. 

„Oproti minulému roku je vidět obrovský pokrok a není pochyb, že se vše stihne dokončit v příštím roce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „Nová stanice Praha-Bubny je součástí aktuálně jedné z nejvýznamnějších investic na české železnici, moderního spojení mezi centrem Prahy, Letištěm Václava Havla a Kladnem. Cestujícím umožní přímý přestup na metro linky C a pohodlný přestup na tramvaje. Důležité také je, že nádraží je součástí plánů na vybudování budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory.“

V Bubnech vzniká nová nádražní budova o rozměrech 250 x 50 metrů, ta je umístěna několik set metrů od té původní. Na stanici následně navážou tři dvoukolejné estakády.

Na dvou menších s délkou 197 metrů je již kompletně dokončená spodní stavba a nosná konstrukce včetně předepnutí. Momentálně probíhají práce na izolacích a římsách. Na největší 559 metrů měřící estakádě je již také dokončena spodní stavba, nyní na ní pracovníci budují nosné konstrukce.

Prohlídka modernizace trati Bubny - Výstaviště | Video: Deník/Radek Cihla

V současné době prochází kompletní rekonstrukcí také Bubenská ulice, na tu se již o prázdninách vrátí silniční provoz. „Železniční přejezd s nejmenším možným identifikačním číslem 1 nahradí mostní estakáda. Její dokončení umožní plynulejší a bezpečnější průjezd touto částí Prahy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Na budoucí zastávce Praha - Výstaviště už se buduje nástupiště a zastřešení a pracuje se i na železničním spodku a opěrných a zárubních zdech. Vznikne zde také lávka pro pěší, která umožní snazší přístup obyvatel Letné na budoucí zastávku Praha-Výstaviště, zároveň se zkrátí cesta do Stromovky.

U stanice Praha-Bubny vznikne navíc průchod pro pěší a cyklisty, který po dlouhých letech propojí Holešovice a tzv. Malý Berlín v místě Veletržní a Dělnické ulice. Pro veřejnost se otevře na konci září.

Celkové náklady stavby jsou podle předopkladů 4,678 miliardy korun a celkové dokončení se plánuje v červenci roku 2026. Zkušební provoz vlaků na rekonstruovaném úseku začne v srpnu roku 2025. Zhotoviteli prací jsou společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.

Projekt modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením Letiště Václava Havla je rozdělen na víc než desítku staveb. V letech 2017 až 2020 prošel rekonstrukcí Negrelliho viadukt. V roce 2022 začala přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec, loni na ni navázala rekonstrukce úseku mezi Bubny a Výstavištěm. Rozběhla se rovněž modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic současně hledá zhotovitele prací mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem, těsně před vyhlášením vítěze je tendr na projektanta úseku z Výstaviště do Dejvic.

Zdroj: Správa železnic