Biotop se nachází v blízkosti ulice Za Mlýnem. Není však k němu daleko ani od autobusové zastávky Ve Studeném; s cestou kolem hřiště a po lávce před potok.

Biotop poměrně rychle ožívá

Půl roku budovaný biotop byl osázen 27 druhy vodních a mokřadních rostlin, informoval radní městské části pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO). „Včetně chráněných druhů jako kosatec sibiřský, ďáblík bahenní nebo leknín bílý,“ upřesnil Hrdinka. Mimochodem – profesí je hydrolog, a tak může zasvěceně pohovořit třeba o bilančně pozitivním režimu. Nebo o tom, že vzhledem k nízké teplotě vody čerpané ze studny a vysokému obsahu železa se zde neočekává masivnější rozvoj sinic ani vodního květu.

Radnice zaznamenala, že záhy po dokončení se zde objevili skokani, vážky, šídla; dokonce už je ve vodě několik ryb. Jde o plotice, které tam pravděpodobně zanesli vodní ptáci. Přičemž Deník se na místě setkal i s nadšencem, který zvažoval, že by nebylo od věci obstarat k vysazení i pár karasů; třeba by je prý sehnal i vlastním přičiněním. Takové zásahy by ale tvůrci projektu neviděli rádi.

Nově vybudovaný biotop v Braníku. Jak se vám líbí? | Video: Milan Holakovský

Ohlasy příchozích, s nimiž zde Deník hovořil, byly většinou pochvalné. Vcelku i nadšené, oceňují místo krásné a dostupné. Jen jedna z návštěvnic se podivuje, proč byl biotop vybudován v sousedství potoka. Míní, že spíš než přírodě má sloužit lidem – a to zřejmě jako splněné přání někoho, kdo chtěl hlavně uskutečnit své plány.

Koupání? Zakázáno není

Biotop má sloužit především přírodě a v lokalitě podpořit její druhovou rozmanitost. Ke koupání ani osvěžení psů není určen – nicméně se to ani nezakazuje. Radnice však zdůrazňuje, že sledovat kvalitu vody, jak se to v sezoně dělá v rámci hygienických opatření na venkovních koupalištích, nebude.

Každý, kdo by do vody vlezl, tak činí na své nebezpečí. Přičemž to nemusí být slova vyřčená jen tak automaticky. Jestliže v těsné blízkosti prochází letitá páteřní stoka odvodňující jižní část Prahy, s ohledem na její stáří není možné vyloučit průnik odpadní vody včetně bakterií.

Psi by navíc mohli poškodit čerstvě vysázené vodní rostliny. Vlastně i lidé. Pokud už tedy někdo chce do vody vstoupit, nejvhodnější místo je od přítoku do jezera. Voda je však opravdu studená: jedná se o záměrně vytvořený chladnovodní biotop vytvářející příznivé podmínky pro konkrétní živočichy i rostliny.

Lidem by však místo mělo sloužit především k odpočinku a relaxaci. „Třeba při zaposlouchání se do zurčící vody přítoku do jezera, který je zde upraven do podoby miniaturních kaskád,“ doporučuje radnice.