Pokud přípravy a následně výstavba potřebného zázemí budou postupovat podle současných plánů, nová trolejbusová linka překračující hranice hlavního města by měla zahájit běžný provoz na přelomu let 2025 a 2026.

Nezbytnost v podobě souhlasu EIA v rámci posouzení vlivu na životní prostředí už je vyřízena z loňska. Ve čtvrtek 4. května pak radní Středočeského kraje schválili výběr firmy, která připraví projektovou dokumentaci. Vypracuje ji společnost Metroprojekt Praha, jejímž úkolem také bude vyhodnotit záměr projektu včetně ekonomického posouzení.

Josef Holek z Krajského úřadu Středočeského kraje připomněl, že jde o veřejnou zakázku v hodnotě 24,9 milionu korun s DPH, jejíž administraci má na starost Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Placení však bude z větší části věcí hlavního města. Úhrada projekční přípravy se mezi Středočeský kraj a metropoli dělí v poměru 3:7, takže Středočeši zaplatí zhruba 7,5 milionu korun a Praha prostřednictvím svého dopravního podniku dodá přes 17,4 milionu. Podíly souvisejí s tím, jaké části trasy připadají na jednotlivá území. „Celá výstavba bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie,“ připomněl Holek.

Historická souprava 81-71.
Téměř půl století od zahájení provozu metra. V pondělí vyjede historický vůz

Díky využití takzvaných parciálních trolejbusů, tedy vozidel napájených nejen z trolejí, ale schopných jet i na energii z baterií, zůstanou některé úseky trasy „bez drátů“. Troleje se mají nacházet jen zhruba na dvanácti kilometrech z dvaadvacetikilometrové trasy, přičemž se to bude lišit pro jednotlivé směry: „ven“ z Prahy, kdy se více jede do kopce, se jedná o 12,65 kilometru, v opačném směru je to méně: 11,24 kilometru.

Parciální trolejbusy bylo původně v plánu nasadit také na lince 377: z Prahy přes Brázdim, Mratín, Polerady, Sluhy a Veleň až do Kostelce nad Labem na Mělnicku.

Proti „zadrátování“ oblasti trolejemi a sloupy se však postavili občané i představitelé obcí - a argumentování použitím vozidel, která potřebují troleje jen v části trasy, ostře odmítavý postoj nezměnilo. Již v říjnu 2001 tak kraj přípravy na zavedení trolejbusů na této trase zastavil.

Naopak se nově ojevují úvahy o dalších možných trolejbusových linkách v okolí hlavního města. Středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) před časem zmínil například eventualitu zavést trolejbusy na trase z pražské Písnice (kde by navazovaly na budoucí linku D metra) přes Vestec, Jesenici a Psáry do Jílového u Prahy.