Ve středu zástupci vedení metropole představili novinářům první čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu pod Uhelným trhem.

O kolektorové síti
Pražská kolektorová síť jako prostor pro ukládání sítí technické infrastruktury do podzemních průchodných liniových staveb má k dnešnímu dni délku zhruba 94 km, z toho přes 20 km je v centrální části Prahy. Tyto kolektory byly vybudovány převážně hornickým způsobem a při jejich provozování do nich proniká průsaková podzemní voda.

„Dle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní vývoj srážek horší než v předchozích dvou letech. Sucho a hospodaření s vodou není již zdaleka tématem jen pro venkov. I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou. Zařízení je schopno za patnáct minut naplnit cisternu o objemu osm metrů krychlových. Voda v souladu se svým rozborem je využitelná pro splachování ulic a chodníků centra města, může být použita také pro zalévání zeleně nedalekého okolí,“ řekl primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN), který má na starosti také oblast životního prostředí.

Podle Hlubučka tak Praha „uskutečňuje další krok v rámci svého klimatického závazku a důrazu na udržitelný způsob života města.“ V prostoru pod náměstím Uhlený trh se hloubce 30 metrů nachází zmíněný podzemní rezervoár na průsakovou vodu, který je schopen zachytit až sto kubíků vody. Technologie pak umožní zachycenou vodu vyvést na povrch a plnit jí cisterny Pražských služeb.

„Praha se může pochlubit největší kolektorovou sítí v Evropě, ta tvoří infrastrukturu moderního města, která umožňuje efektivní vedení sítí i jejich opravy bez zbytečného rozkopávání povrchu komunikací. Smysluplné a plně ekologické nakládání s přebytečnou vodou z kolektorů, která by jinak končila ve Vltavě, samozřejmě vítám,“ prohlásil Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN), starosta Prahy 1 a zároveň předseda dozorčí rady městské akciové společnosti Kolektory Praha.

Podle šéfa Pražských služeb Patrika Romana bude takto získaná voda z kolektorů pod Starým Městem využívána v kropicích a zametacích vozech, které pracují v centrální části metropole. 

Magistrát uvedl, že obdobné zařízení plánuje instalovat firma Kolektroy Praha ve spolupráci s radnicí Prahy 3 v lokalitě Havlíčkova náměstí. „Odtud je dojezdová vzdálenost pro vozy do Prahy 2 a Prahy 3. V této lokalitě navíc za průsakovou odpadní vodu Kolektory Praha platí nemalé stočné, jelikož voda se přečerpává do kanalizačního systému,“ dodal mluvčí Vít Hofman.