Vedení hlavního města Prahy intenzivně pracuje na tom, aby se zlepšila bezpečnost nejen ve školách, ale i v celém městě. „Všechny nás šokovaly události na konci roku 2023, a proto jsme se okamžitě začali věnovat tomu, jak bezpečnost žáků, studentů i učitelů ještě více ochránit,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.

Podle Antonína Klecandy, radního hlavního města Prahy pro školství, je řada možností, jak pomoci prakticky i preventivně. V posledních letech bylo na školách realizováno několik bezpečnostních auditů, úprav a opatření za účelem minimalizovat možná rizika.

„Samozřejmostí jsou stavební úpravy, omezené vstupy do budov na karty a čipy, klíčové je zároveň mít na dané situace řádně proškolený personál, což máme. Z tohoto důvodu se uskutečnila mnohá bezpečnostní školení, která byla velmi přínosná nejen pro management organizace, ale i pro samotné žáky," vysvětluje Klecanda.

„Máme v rozpočtu hlavního města vyčleněné finanční prostředky právě na tyto účely a v letošním roce budeme s aktivní prevencí pokračovat. Školení zajišťují odborníci a jedná se především o praktické dovednosti v rámci evakuace a invakuace,“ dodal Klecanda. O bezpečnostní školení je dlouhodobě velký zájem a jsou stěžejním pilířem bezpečnostních opatření.

Další kroky v rámci zajištění bezpečnosti škol v Praze budou následovat. „Všichni si uvědomují, jak důležité je, abychom byli připraveni na situace, kdy by mohli být žáci a studenti ohroženi. Pevně věřím, že se tragédie z konce minulého roku nikdy nebude opakovat. Přesto je nutné potenciální hrozby nepodceňovat v žádném ohledu,“ doplňuje primátor Bohuslav Svoboda.

Podle radního Klecandy je potřeba, aby všechny osoby v daných institucích byly aktivně proškoleny a aby jejich znalosti byly v pravidelných intervalech aktualizovány. Školy mají k dispozici také interní metodické doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany škol.