V celém opravovaném úseku zůstal asfaltový povrch vozovek. Vyměněny nebo upraveny byly kamenné obruby a došlo k přestavbě navazujících chodníků, které jsou převážně z kamenné mozaiky.

V severní části křižovatky do ulice Janáčkovo nábřeží vznikla nově vytažená nároží s doplněným přechodem pro chodce.

Slavnostního zprovoznění křižovatky se v pondělí 3. dubna zúčastnila také hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

„Jsem nesmírně potěšena, že všichni chodci, ale i občané se zdravotním postižením, budou mít například při cestě na Krajský úřad Středočeského kraje nový a lépe zabezpečený přechod. I já jsem se na čas kvůli úrazu na lyžích a následné operaci stala uživatelkou invalidního vozíku a věřte mi, že není úplně jednoduché plánovat cesty tak, aby pro vás byly, pokud možno, alespoň trochu komfortní. Palec nahoru pro tento i další projekty,“ řekla Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Nový přechod pro chodce byl vybudován také mezi ostrůvkem oddělujícím výjezd a nájezd na Jiráskův most. Jižně od přechodu byla vytvořena plocha pro nájezd cyklistů mimo vozovku.

Ve směru z Jiráskova mostu byl poté postaven nový přechod, který je sdružený pro chodce i cyklisty. Stejně tak byl upraven i přechod v jižní části křižovatky mezi hotelem Riverside Prague a chodníkem podél nábřeží.

Důležitou novinkou jsou také nově zřízené bezbariérové rampy s nášlapem obrubníku. Dále pak varovné a signální pásy, které jsou postaveny z kostek ze stejného přírodního kamene jako dlažba nebo z materiálu polymer-beton s upraveným povrchem pro nevidomé.

“Pokračujeme v proměnách veřejného prostoru tak, aby byl přívětivý k chodcům i lidem s pohybovým omezením. Pěší doprava je totiž také doprava! Hned za veřejnou dopravou je to navíc nejvyužívanější způsob dopravy po městě. Lidé tak mají právo chodit po povrchu v ulicích a nemuset překonávat cesty jen přes podchody nebo podjezdy. Proto budeme i nadále vytvářet takový veřejný prostor, který má lidský rozměr a je pohodlně průchozí,” řekl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.