Informoval o tom Jiří Veselý z Ředitelství silnic s dálnic ČR (ŘSD) s tím, že jezdit by se po nové části dálnice mělo po třech letech výstavby. Její zahájení nyní ŘSD ohlašuje na rok 2027. V celé středočeské trase prakticky souběžně, i když je necelých 59 budoucích kilometrů rozděleno na pět samostatných úseků: Praha (míněno napojení na Pražský okruh u Jesenice)–Jílové, Jílové–Hostěradice, Hostěradice–Václavice, Václavice–Voračice a Voračice–Nová Hospoda.

V minulosti se už hovořilo o různých termínech v průběhu třetího desetiletí 21. století; naposledy o výstavbě v období let 2026–2029. Přípravy se však protahují. Přičemž existuje i ne zrovna zanedbatelná skupina lidí, kteří věří, že nakonec budou ukončeny – a středočeská část D3 se stavět nebude vůbec.

Míní, že přírodně, hydrologicky i rekreačně cennou oblast Posázaví není nutné touto stavbou narušovat, když by podle nich dopravním potřebám postačovalo zmodernizovat nynější silnici první třídy I/3 s dalšími obchvaty, zahloubeními a rozšířením. Hlasitě takové řešení prosazuje zejména iniciativa Alternativa středočeské D3, v níž figurují i některé obce. I stavební akce na I/3 sice ŘSD chystá – jde třeba o zahloubení u Benešova na úrovni Konopiště – avšak nikoli s tím, že by mohlo jít o náhradu za dálnici.

Nový obchvat Jílového u Prahy a slavnostní zahájení jeho provozu:

Fotogalerie: Nový obchvat Jílového u Prahy a slavnostní zahájení jeho provozu

O její nezbytnosti nepochybuje ani ministerstvo dopravy; přesvědčen o tom, že dostavba dálnice nemá alternativu, je i ministr Martin Kupka (ODS). Po urychleném dobudování D3 volá také například středočeské hejtmanství. Na odvedení tranzitní dopravy se však těší třeba i obyvatelé Miličína – pro ně hlavní silnice s nynějším hustým provozem, jež město rozděluje na dvě části, leckdy představuje obtížně překonatelnou bariéru.

Odpůrci dálnice neskládají zbraně

Státní podnik ŘSD o aktuálních termínových předpokladech informoval v souvislosti s tím, že pro středočeskou část dálnice D3 byla prodloužena platnost posouzení vlivu na životní prostřední neboli EIA. Právě od možnosti, že by mohlo být zahájeno nové řízení, si odpůrci výstavby trasy přes Posázaví hodně slibovali.

Fakt, že dosavadní dokumentace postačuje, pro ně znamená zklamání. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v Informačním systému EIA, že platnost stanoviska EIA byla prodloužena do 1. února 2027.

Odpůrci dostavby nicméně ještě neskládají zbraně. Za ty nejúčinnější považují aktivní účast v územním řízení, kde mohou své připomínky uplatňovat obce, vlastníci nemovitostí i veřejnost. Právě toho chce Alternativa středočeské D3 intenzivně využívat.

„Zahajujeme spolupráci s týmem externích odborníků v oblasti dopravy a dopravní strategie, ekonomiky, hydrologie, geotechniky, stavebního inženýrství, klimatické změny, biologie, ekologie, hluku a emisí rizikových látek i správních procesů,“ informovala na svém webu loni v listopadu. „Soudní znalci a další odborníci nám pomohou připravit kvalitní oponenturu pro nadcházející správní procesy,“ očekává velkou bitvu.

Zcela klíčové závazné stanovisko

Aktuální rozhodnutí resortu životního prostředí vnímá ŘSD jako velký úspěch.

„O prodloužení platnosti posouzení vlivu na životní prostředí požádalo ŘSD už v listopadu 2021. Vyhověním žádosti ŘSD získalo klíčové závazné stanovisko, které je nezbytné pro dokončení přípravy středočeských úseků dálnice D3,“ potvrzuje Veselý význam kroku ministerstva, jenž rozhodně neznamenal formalitu.

Otevřena je cesta k dalším krokům povolujícím výstavbu dálnice vedoucí územím Voticka, Benešovska, Jílovska i Jesenicka. S tím, že příprava všech úseků středočeské části D3 je nyní ve fázi územního řízení.

„Vydání nepravomocných územních rozhodnutí je očekáváno ve druhé polovině roku 2024,“ konstatoval Veselý. Připouští však, že to ještě nebude nic znamenat a lze počítat s pokračováním soubojů argumentů. „Ze strany odpůrců stavby ŘSD očekává využití všech právních prostředků, včetně soudního přezkumu, proti územním rozhodnutím,“ připomněl.

Přesto ŘSD už zahájilo i práce na dokumentaci pro stavební povolení. „V zájmu urychlení přípravy,“ vysvětlil Veselý.

Odpůrcům chybějí nové podklady

Alternativa středočeské D3 se v pátek 22. března proti kroku ministerstva životního prostředí ohradila – a to s již dříve uplatňovaným argumentem: stanovisko EIA k záměru středočeské dálnice D3 považuje za obsahově zastaralé. Deníku to za alternativu potvrdil Roman Andres.

„Rozpory mezi aktuálním stavem posuzovaného území a jeho popisem v EIA jsou podstatné; dále existují podstatné změny ve stupni poznání řešené problematiky a metodiky hodnocení. Aktuálně existují v území i nové problémy, na něž pochopitelně nové stanovisko nereaguje,“ poznamenal s vysvětlením, že na mysli má například dopady klimatické změny v území.

Andres míní, že jestliže se odpůrci budou snažit zpochybnit prodloužení stanoviska EIA jako krok, který je v rozporu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, může investor počítat s dalšími problémy. „Obce a spolky ohrožené záměrem středočeské D3 se připravují na územní řízení a zvažují další postup,“ upozornil.

Zdůrazňuje současně, že stanovisko EIA pro středočeskou část D3 bylo poprvé vydáno v roce 2012 – a vzniklo na základě podkladů pocházejících z let 1970–2011. Některých tedy starých i půl století.

„Platnost stanoviska skončila v roce 2017. Následně byla prodloužena o dalších pět let do roku 2022. Aktuální žádost o prodloužení podalo ŘSD v únoru 2022. Ministerstvo životního prostředí o prodloužení rozhodlo teprve v březnu roku 2024. Po celou dobu bylo veřejnosti odepřeno nahlížet do spisové dokumentace,“ upozornil Andres.

Právní zástupce alternativy Michal Bernard má jasno: „Jsme přesvědčeni, že prodloužení je v rozporu se zákonem číslo 100/2001 Sb.“

Andres současně zmiňuje některé z argumentů, jež se odpůrci budou snažit uplatnit ve prospěch svého snažení. Od doby vzniku původního stanoviska se prý změnil vodní režim krajiny – a také se například v některých obcích dramaticky zvýšil počet obyvatel.

„Původní posouzení také nezahrnuje zásadní skutečnosti: například že byl dokončen IV. železniční koridor, před dokončením je dostavba D4, částečně je modernizována silnice I/3,“ uvedl Andres. S dodatkem, že v těchto souvislostech je záhodno posuzovat situaci zcela nově: „Změnily se dopravní toky, pro něž je D3 disponována, a tak je na místě revidovat samotný dopravní význam této dálnice.“ Upozorňuje v těchto souvislostech, že argumenty o dopravní výhodnosti středočeské části D3 se opírají o sčítání dopravy z let 2005 a 2010.

Jménem alternativy Andres zmiňuje i další stanoviska: dopady na životní prostředí vnímá jen jako dílčí část problému.

„Zásadní je, že záměr je výhodný víceméně pouze pro mezinárodní dopravu, developery a dodavatele projektu. Pro všechny ostatní jsou její přínosy zanedbatelné či převažují negativa,“ míní. S tím, že „vzletná rétorika ministra Kupky“ nenahradí ani „aktuální a pravdivé podklady“ ani „aktuální důkazy o jednoznačné dopravní a ekonomické výhodnosti a environmentální přijatelnosti záměru“.

Ano, ŘSD má pravdu: kolem středočeské D3 se ještě povede boj. A soudy dozajista nezůstanou v té souvislosti bez práce.

Plány na dálnici D3 ve středních Čechách

- Středočeská část dálnice D3 by měla měřit 58,5 kilometru.
- Součástí projektu je mimo jiné 51 mostů, 14 nadjezdů, 7 tunelů nebo 37 protihlukových stěn o celkové délce 17,1 kilometru.
- Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 37,9 miliardy korun (bez daně z přidané hodnoty).
- Její začátek bude napojen na Pražský okruh u Jesenice, trasa dále povede jižním směrem kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody.
- Na Benešov má nový úsek D3 napojit šestikilometrová Václavická spojka.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR