Přičemž ustupovat od vyhrazení některých jízdních pruhů jen pro autobusy (a případný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému) či případně i zřízení „světelných závor“ není v plánu – i když se vedení Středočeského kraje hlasitě ohrazuje.

Představitelé Šestky se netají tím, že auta přijíždějící odjinud nejen že nevítají, ale chtějí s nimi bojovat. Jedním z útoků podniknutých v této válce se stalo rozhodnutí o zdražení návštěvnického parkování. A nyní radnice chystá velkou ofenzívu: usiluje o přiškrcení počtu aut přijíždějících ze středních Čech. Prý už „zatížení individuální automobilovou dopravou atakuje hranici únosnosti“.

Šestka tak připravuje restrikce proti motoristům – což označuje za podporu cestujících. Představuje je totiž jako soubor opatření, která podpoří cestování hromadnou dopravou. Cílem je přimět lidi, aby přesedli z aut do prostředků veřejné dopravy. K tomu hodlá usilovat o vytlačení kolon mimo území městské části; zejména z jejích vilových čtvrtí, kudy si řidiči i za pomoci navigací hledají cestu v případě ucpání hlavních příjezdových tras.

„Chceme ochránit naše obyvatele a posunout stojící fronty do míst mimo bytovou zástavbu, například podél Vltavy,“ řekl k tomu radní městské části pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). Nezastírá, že jako řešení svých dopravních problémů vidí Praha 6 jejich přesunutí do středních Čech – a vlastně i komplikování života těm, kteří se rozhodnou posadit za volant osobního auta. Jen pro obojí lze najít vznešenější pojmenování.

Proměna pruhů pro autobusy

Co se chystá? Prvním krokem má být větší počet a prodloužení pruhů vyhrazených pro autobusy na páteřních komunikacích. Souvislých pruhů určených výhradně pro autobusy nepřetržitě – nikoli tedy jako nyní jen v některých úsecích (s ukončením před křižovatkou) a s platností omezenou na konkrétní dny a hodiny.

Přednost před příjezdem autem musí dostat cestování autobusem, zdůrazňuje starosta Prahy 6 Jakub Stárek. | Video: Milan Holakovský

Plus častější a citelnější postihy v případě nerespektování. „Dojde ke zřízení a rozšíření BUS pruhů na komunikacích Karlovarská, Jugoslávských partyzánů, Evropská a Roztocká,“ upřesnil ve středu 24. dubna starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS). „Do budoucna zvažujeme zřízení světelných závor – a chystáme se zvyšovat ceny za návštěvnické parkování,“ připomněl další zvažované kroky.

Místostarosta Hrubeš nepopírá, že ideální stav je takový, kdy by veřejnou dopravou dorazili všichni přijíždějící lidé – autem nikdo – a právě k posílení cestování směřují všechny kroky. Včetně požadavku na intenzivnějí trestání řidičů, kteří pruhy vyhrazené pro autobusy nerespektují. „Budeme žádat o rozšíření dohledových kamer a také apelovat na Policii ČR a městskou policii, aby BUS pruhy pravidelně kontrolovala. Nutně se musí zvýšit respektovanost těchto pruhů,“ poznamenal. Z radnice směrem k magistrátu současně míří požadavek na dynamické řízení dopravy na hranicích Středočeského kraje s Prahou 6 podobně jako na vjezdech tunelů městského okruhu.

close Jízdní pruh pro autobusy MHD info Zdroj: DENÍK/ Vít Šimánek zoom_in Jízdní pruh pro autobusy MHD

Chystané opatření radnice Prahy 6 projednává s magistrátem, vedením Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) i organizací ROPID koordinující veřejnou dopravu. Právě magistrát v roli silničního správního úřadu musí zamýšlené změny schválit – a hned, jak se to stane, je TSK připravena na jejich vyznačení v silničním provozu. Podle nynějších odhadů by k tomu mohlo dojít zhruba za tři měsíce; nejspíš koncem prázdnin.

Vedení Prahy 6 počítá s tím, že zavedená opatření pak bude nějakou dobu posuzovat – nejméně půl roku, ale spíš déle – a vyhodnocovat, jak řidiči zareagovali. Pokud nezaznamená viditelné zlepšení, bude prosazovat další krok: takzvané světelné závory. Mělo by se jednat o delší trvání červeného signálu „stůj“ na vybraných místech.

Kraj chce čekat na dostavbu okruhu

Už proti první vlně chystaných opatření se ostře ohradilo středočeské hejtmanství, pro jehož představitele může být palčivé i zjištění, že pokud záměry Šestky vyjdou podle plánů, spousta motoristů jezdících ze středních Čech do Prahy by mohla být čerstvě naštvaná právě v období před volbami do krajských zastupitelstev. Tenhle argument ale pochopitelně nahlas nezní. Zástupci kraje protestují s odkazem na zájmy svých občanů. Rada Středočeského kraje má na to, že navrhovaná opatření by zásadně zkomplikovala dopravní situaci – a cestování Středočechům, kteří do hlavního města denně dojíždějí.

Zásadním receptem na řešení dopravních problémů v metropoli i okolí je podle radního Středočeského kraje pro silniční dopravu Karla Bendla (ODS) dostavba Pražského okruhu. Kraj na tom podle Bendla intenzivně spolupracuje s ministerstvem dopravy i s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. „Připravujeme a realizujeme doprovodné a navazující dopravní stavby, které povedou k výraznému ulehčení od dopravy nejen pro obce v kraji, ale také v městských částech Prahy,“ řekl Bendl. Jeho kolega pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) zdůraznil, že Středočeši už nyní ve velké míře využívají Prahou 6 požadované cestování hromadnou dopravou. „Nicméně ta má své limity, a proto v některých případech musí automobil využít,“ upozornil.

Středočeské hejtmanství spoléhá na to, že se plány Prahy 6 podaří přibrzdit před jejich konečným schválením. Pověření jednat v tomto směru s magistrátem dostal právě radní Borecký. „Po představitelích hlavního města Prahy budu požadovat, aby k tomuto řešení nebylo přistoupeno bez předchozí koordinace se Středočeským krajem a jeho obcemi,“ uvedl.

Při jednání s pražskými politiky však může narazit na problém. Ti reprezentují volenou samosprávu – a rozhodnutí silničního správního úřadu, spadajícího do sféry přeneseného výkonu státní správy, nemohou ovlivnit. Borecký však míní, že najít společnou řeč se podaří. „Nebo opravdu chtějí představitelé Prahy, abychom začali pro její obyvatele uzavírat části Středočeského kraje?“ nabízí otázku. „Asi všichni soudní vidí, že je to nesmysl,“ nabídl i odpověď.

Šestka nemá v úmyslu ustupovat

Vedení Prahy 6 má jasno. Starosta Stárek Deníku řekl, že městská část ustupovat nehodlá. Situaci považuje za natolik závažnou, že ji chce řešit rázně – a teď; ne s vidinou toho, že se jednou něco postaví. A ano: je to tak, že někoho to bude bolet.

„Velice mě mrzí, že naši iniciativu, kterou chceme podpořit příměstskou dopravu tak, aby byla preferovaná nad individuální automobilovou dopravu, střední Čechy nevítají – a necítí to stejně,“ řekl Deníku. Připomněl, že zatěžování městské části Praha 6, ale i centra a či některých dalších městských částí zbytečnou individuální dopravou „je špatně“. „Proto vytváříme opatření, aby autobusy byly skutečně komfortní, aby mohly plynule projet – a dáváme jim šanci, aby nenabíraly během jízdy zpoždění,“ poznamenal.

Zopakoval, že pokud by podpora průjezdu autobusů na úkor jízdy osobních aut nezabrala, je radnice připravena hledat i další opatření, která by autobusům a příměstské dopravě obecně pomohla vítězit nad individuální automobilovou dopravou – a jako příklad takového řešení zmínil právě světelné závory. Prní fází řešení problému ale zatím mají být takové úpravy autobusových pruhů, které by měly zabránit tomu, aby se autobusy „zasekávaly“ mezi auty.

Ruku v ruce s tím má jít přitvrzení sankcí pro řidiče, kteří nerespektují režim vymezený vodorovným značením i svislými dopravními značkami. „Chceme, aby si z těch autobusových pruhů auta nedělala ‚dobrý den‘. V současné době víme, že jen na Evropské dochází ke zhruba tisíci porušení denně, sedmi tisícům týdně – a my budeme chtít zprovoznit kamery a dohlížení nad těmi autobusovými pruhy. Aby ten, kdo jím bude neoprávněně projíždět, za to zaplatil,“ řekl starosta Stárek.

Vzkazy létající přes hranici metropole

* Z radnice Prahy 6 na středočeské hejtmanství

- V reakci na stále nedokončený Pražský okruh a chybějící záchytná parkoviště P+R bere Praha 6 situaci do vlastních rukou.
- Starostové a starostky obcí a měst ze sousedství, jimž byla připravovaná opatření představena, je označili za nepopulární, ale pochopitelná; jako dobrý krok vidí zahájení diskuse a hledání kompromisů a společných řešení.
- Také vedení Středočeského kraje by mělo přispět ke společnému postupu.
- K „utahování šroubů a umravňování individuální automobilové dopravy bude docházet i nadále.

* Ze středočeského hejtmanství na radnici Prahy 6

- Proti opatřením, která by v budoucnu měla vést k omezování automobilové dopravy na příjezdech ze středních Čech do Prahy 6, se kraj ostře ohrazuje.
- Kraj stojí na straně obcí, jelikož není možné problém městské části jednostranně přenášet do kraje.
- Je to právě městská část Praha 6, kdo desítky let blokuje výstavbu moderní „rychlodráhy“ na Kladno a také oponuje záměru Středočeského kraje stavět tramvajovou trať na Velké Přílepy – a další pražská část Suchdol po desetiletí blokuje výstavbu severozápadní části Pražského okruhu.
- Navrhované řešení je naprosto nepředstavitelné a je příkladem toho nejhoršího NIMBY (z anglického „ne za mým dvorkem“) v praxi.