Realizace by se podle Dopravní podniku hl. města Prahy (DPP) měla uskutečnit v letech 2027-2028, po zprovoznění trolejbusové infrastruktury je v plánu vzájemné propojení elektrifikovaných linek č. 134 a 176.

V rámci elektrifikace linky by trolejové vedení mělo vzniknout v úsecích Podolská vodárna - Pankrác - Poliklinika Budějovická - Doběška, tedy v délce zhruba 14 a půl kilometrů. K nabíjení trakčních baterií trolejbusů bude v zastávce Dvorce vybudována nabíjení stopa. 

Nový trolejbus v Praze.
Nový trolejbus pro Dopravní podnik. Cestující sveze již o víkendu

„Budoucí nabíjecí a napájecí infrastruktura v oblasti Prahy 4 nám navíc umožní pokračovat v elektrifikaci dalších autobusových linek, například č. 124. Veškeré návrhy trolejového vedení a nabíjecích kapacit budeme koordinovat se schválenými záměry nových tramvajových tratí v Budějovické, Jeremenkově a Vyskočilově ulici, které budou tvořit jižní část tramvajového okruhu,“ doplnil Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Podle Hřiba je elektrifikace v souladu s naplňováním Klimatického plánu hlavního města a se strategií obnovy vozového parku autobusů DPP. 

„Tento projekt vhodně navazuje na elektrifikaci autobusové linky č. 176, který má kladný posudek EIA a nyní zde běží společné řízení. Naším záměrem je proto logické vzájemné propojení obou linek č. 134 a 176 po dokončení jejich elektrifikace do trasy Stadion Strahov – Karlovo náměstí – Podolská vodárna – Pankrác – Poliklinika Budějovická – Dvorce, díky čemuž budeme moct cestujícím nabídnout nová atraktivní spojení," řekl Hřib.

Obratiště Podolská vodárna čeká kultivace

Elektrifikaci autobusové linky 134 Dopravní podnik koordinuje s připravovanými úpravami tramvajového obratiště Podolská vodárna v Podolské a Vodárenské ulici. Součástí projektu bude i bezbariérové zpřístupnění tramvajové zastávky ve Vodárenské ulici.

„V rámci přípravy projektu bude maximální snaha o využití kombinovaných stožárů veřejného osvětlení a trakčního vedení, stejně jako při výstavbě jiných trolejbusových tratí. Vzhledem k předpokládané realizaci záměru v horizontu let 2027–2028 bude snahou DPP zajistit případné spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie," uvádí zástupci DPP.

Přehled elektrifikačních záměrů autobusových linek v Praze
-Výstavba trolejbusové tratě na lince č. 140 mezi Palmovkou a Čakovicemi/Miškovicemi byla dokončena a uvedena do provozu v prosinci loňského roku.
-V současnosti na ní výrobce realizuje druhou etapu homologace bateriových kloubových trolejbusů SOR TNS 18 s cestujícími. DPP očekává předání všech 15 vozidel v letošním roce a jejich následné nasazení do plného provozu.
-Současně s tím DPP realizuje výstavbu trolejbusové infrastruktury v rámci elektrifikace autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha, jejíž dokončení a zprovoznění předpokládá v březnu příštího roku.

Trolejbus Škoda Solaris 24 pro Prahu.
Dopravní podnik ukázal první 24 metrů dlouhý trolejbus pro linku na letiště

Projekčně Dopravní podnik připravuje na změnu i další autobusové linky. V první etapě se jedná o levobřežní část Prahy - tedy linky č. 131, 137, 176 a 191. Dále pak i linky č. 112, 201 a příměstské linky č. 375. Tyto projekty pokrývají část potřeby obnovy vozového parku autobusů bezemisními vozidly v horizontu let 2025 - 2027.

„S ohledem na zajištění kontinuální obnovy vozového parku autobusů DPP bezemisními vozidly ve střednědobém horizontu, tj. po roce 2027, RHMP v roce 2022 odsouhlasila přípravu další etapy elektrifikačních projektů pro linky č. 112, 136, 142, 150, 174, 184 a 225," doplňuje DPP.